Історія кафедри початкової освіти

Кафедра початкової освіти починає свою історію з 1991 року. Спеціальність «Початкове навчання» було ліцензовано на базі кафедри загальної педагогіки Мелітопольського державного педагогічного інституту. З 1993 р. на соціально-гуманітарному факультеті засновано кафедру дошкільного виховання та початкового навчання (завідувач кафедри канд. пед. наук, доцент О. О. Фунтікова). У 1999 р. наказом ректора для підготовки фахівців зі спеціальності «Початкове навчання» було виділено окрему структурну одиницю – кафедру теорії та методики початкового навчання, яку очолив канд. геол.-мінерал. наук, доцент В. В. Молодиченко (нині д-р філос. наук, професор).

З 2004 року на кафедрі ліцензовано підготовку фахівців зі спеціальності «Початкове навчання» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

З 2006 р. кафедру очолює канд. пед. наук, доцент В. А. Ляпунова. З 2009 р. кафедра перейменована на кафедру початкової освіти, яку знову очолив доцент В. В. Молодиченко. З 2012 до 2017 р. завідувачем кафедри була канд. пед. наук, професор Т. І. Люріна.

З червня 2017 р. кафедру очолює канд. пед. наук, доцент С. М. Дубяга. У цьому ж році ліцензований обсяг спеціальності «Початкова освіта» за ступенем вищої освіти «магістр» було збільшено до 110 місць.

Склад викладачів кафедри початкової освіти за останні десять років суттєво змінився. На сьогодні на кафедрі плідно працюють: доктор філос. наук, професор В. В. Молодиченко (захист дисертації у 2010 р.; з 2011 по 2016 р. займав посаду ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького), доктор пед. наук, професор В. С. Маслов, канд. пед. наук, професор Т. І. Люріна, канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри С. М. Дубяга (захист дисертації 2008 р.; з 2014 до 2017 р. відповідальний секретар приймальної комісії університету, у 2018 р. заступник відповідального секретаря приймальної комісії університету; з 2012 р. є відповідальним редактором збірника праць «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка»), канд. пед. наук, доцент В. Д. Мелаш, канд. пед. наук, доцент Ю. М. Шевченко (захист дисертації у 2009 р.), канд. пед. наук, доцент Н. А. Молодиченко, канд. геогр. наук, доцент А. М. Сердюк, канд. пед. наук, доцент В. В. Гузь (захист дисертації у 2011 р.; з березня 2012 до грудня 2016 р. був призначений куратором з організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю університету), канд. пед. наук, старший викладач В. В. Чорна (захист дисертації у 2014 р.; з травня 2017 р. призначена головою Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених університету), канд. пед. наук, асистент К. О. Кучина (захист дисертації у 2015 р.), старший викладач Т. В. Фефілова, асистент Ю. О. Саєнко (з 2017 р. заступник директора ННІ СПМО з питань практики та працевлаштування випускників), асистент А. Б. Варениченко. Надійними помічниками в роботі викладачів є старший лаборант Л. І. Мальцева та лаборанти О. В. Шершньова, М. В. Васіна.