ЦАРЬКОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

доцент кафедри психології, заступник голови Ради молодих вчених

доктор психологічних наук, доцент

Освіта:

 • кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія, тема дисертації «Батьківська поведінка як психологічний чинник ресоціалізації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі»;
 • доктор психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія, тема дисертації «Психологія почуття провини у батьків дітей з обмеженими можливостями здоров’я»;
 • міжнародне науково-практичне стажування «Інклюзивна освіта – теорія і практика», м. Седльце, Польща, 2014 р.;
 • підвищення кваліфікації «Основи психотерапії», м. Харків, 2014 р.;
 • підвищення кваліфікації «Базовий курс глибинної психології», «Психосоматика в методі арт-терапії», «Психологія жіночної вітальності», м. Київ, 2017 р.
 • програма тренінгу для спеціалістів сектору охорони здоров’я: «Розвиток потенціалу для надання психосоціальної підтримки: навчання, тренінг тренерів та супервізії», м. Запоріжжя, 2017 р.;
 • наукове стажування та підвищення професійної кваліфікації «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС», Інститут наук про родину і соціальну працю Люблінського католицького університету Іоанна Павла II, 2017 р.

Досягнення:

 • 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • більше 100 науково-методичних публікацій, серед яких:
  • Психологія переживання провини у батьків дітей з психофізичними вадами розвитку: монографія / О.В. Царькова. – Київ: Інтерсервіс. 2016. – 266с.
  • Розвиток психічного здоров’я студентської молоді як фактору професійного зростання: науково-методичний посібник. – Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», 2013. – 165 с.
  • Практикум із групової психокорекції: підручник . – Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2015. – 414 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-1703 від 10.02.2015 р.)
  • Формирование адекватного отцовского поведения у мужчин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Психологический тренинг. Научно-практическое пособие. – Харьков: НТМТ, 2007 – 120с.
  • Теоретичні аспекти профілактики та корекції девіантної поведінки молоді в контексті гармонізації освітнього простору // Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: монографія: [за заг. ред. Т.С. Троїцької] / Аносов І.П., Молодиченко В.В., Троїцька Т.С. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 378с.
 • підготувала призера ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Гендерні дослідження» Заколотюк В. – диплом ІІІ ступеня, 2017 р.
 • перемога у міжнародному рейтингуванні в номінації «Наука і освіта: підручник року» Оксфордського академічного союзу (Оксфорд, Велика Британія), 2017 р.;
 • співорганізатор Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми практичної психології» під керівництвом МОН України у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, 2017 р.;
 • співорганізатор Всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених «Сучасна наука: тенденції та перспективи», м. Мелітополь, 2017, 2018 рр.;
 • співорганізатор щорічного Всеукраїнського фестивалю практичної психології і арт-терапії «Арт-дивосвіт», м. Бердянськ;
 • партнер проекту «Креативний простір «Просто Неба»», що реалізовується за підтримки British Council-Active Citizens та партнер проекту Центру освіти дорослих для співробітників бібліотек і музеїв м. Мелітополь і Мелітопольського району Запорізької обл.. за підтримки Інституту міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV International).
 • авторські майстер-класи «Вмієте зберігати свої кордони? Так, ні, напевно…», «Магія жіночності», «Подорож до матусиної сумки», «Дерево як образ Я»; «Прояви психосоматики при емоційному вигоранні»;
 • член асоціації психотерапевтів і психоаналітиків України; ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів і арт-терапевтів».

Наукові інтереси: арт-терапія, проблеми становлення та розвитку особистості; особливості психосоматичних розладів особистості та психологічної травми; психотерапія та психіатрія у діяльності практичного психолога, розробка тренінгів.

Посилання на наукометричні бази: