Москальова Людмила Юріївна

доктор педагогічних наук, професор

Закінчила у 1999 р. Мелітопольськийдержавнийпедагогічнийінститутізвідзнакою і отрималаповнувищуосвіту за спеціальністю «Музичневиховання», здобулакваліфікаціювчителямузики.

Працює в університеті з 1995 року.

Досягнення:з 2017 року працює на посаді проректора з наукової роботи; має понад 100 наукових публікацій.

У 2005 р. захистилакандидатськудисертацію на тему «Моральневихованняособистостімайбутньоговчителямузики і художньоїкультуризасобамиукраїнського сакрального хорового мистецтва», за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійноїосвіти (науковікерівники – д.пед.н, проф. Рудницька О.П., д.пед.н., професорОтич О.М.).

У 2011 р. захистиладокторськудисертацію «Теоретико-методичні засади виховання у майбутніхучителів морально-етичноїкультури» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (науковий консультант – академік НАПН України, д.психол.н, проф. БехІванДмитрович).

У 2013 р. отрималаіменнустипендіюВерховної Ради України для найталановитішихмолодихучених (Постанова Верховної Ради Українивід 16 березня 2007 р. №774-V).

Наукові інтереси: проблеми виховання та соціалізації особистості; духовно-моральний розвиток дітей та учнівської молоді.

https://scholar.google.com/citations?user=xUme53wAAAAJ&hl=ru&authuser=1

https://orcid.org/0000-0002-9251-6746