Історія кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

З метою підвищення якості професійної підготовки вчителів музичного мистецтва і хореографії в Мелітопольському державному педагогічному університеті 30 серпня 2013 року шляхом реорганізації кафедр музичного виховання  та диригентського і вокального мистецтва була започаткована кафедра теорії і методики музичної освіти. Кожна з цих кафедр має славетну історію. У 1985 році доктором педагогічних наук, професором Н.Ф.Вишняковою була започаткована кафедра музичного виховання. У різні роки нею керували кандидати педагогічних наук, доценти Ю. Гуров, Н. Андрієвська, О. Федорова, професор Ю. Бай. У 2002 р. на кафедрі ліцензована спеціальність “Хореографія”. З 2004 по 2012 рр. кафедру очолювала доктор мистецтвознавства, професор Т. Мартинюк.

Кафедра хорового диригування була заснована 5 березня 1991 р. у результаті реорганізації кафедри “Теорії і історії музики та хорового диригування”. Її очолив канд. пед. наук, доцент В. Багрій. Як самостійний науково-методичний підрозділ  музично-педагогічного факультету кафедра хорового диригування мала своєю метою повноцінну, науково обґрунтовану фахову освіту педагогів-музикантів з комплексу дисциплін диригентсько-хорового профілю. У подальшому керівниками кафедри були канд. мистецтвознавства, доцент А. Мартинюк, канд. пед. наук, доцент А. Горемичкін.

30 серпня 2013 року кафедру диригентського і вокального мистецтва було реорганізовано у кафедру теорії і методики музичної освіти та хореографії, яку очолює доктор педагогічних наук, професор Сегеда Наталя Анатоліївна. Навчальний процес фахової освіти педагогів-музикантів забезпечують: доктор пед. наук, доц. Л.Василенко; кандидати педагогічних наук, доценти Г.Панченко, М.Федоров, Л.Червонська, І.Назаренко, М.Ратко; заслужені працівники культури України С.Романцов, С.Романцова; кандидати педагогічних наук, старші викладачі О.Майба А.Ускова;  викладачі Т.Багрій, Л.Мержева, О.Переверзєва; концертмейстери – Ю.Харченко, А.Мітєва, Г.Врубель, С.Брежнєва, С.Міщенко, Л.Колоніна, І.Савлук, Л.Коваленко.

Мистецька майстерність педагогів і диригентсько-хорова підготовка студентів різнобічно представлені творчістю хорових колективів, діяльність яких спрямована на виконання програм кваліфікаційних екзаменів з циклу диригентсько-хорових дисциплін та широку освітньо-мистецьку виконавську діяльність на Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах і фестивалях. Жіночу хорову капелу “ДаринаЛада” було створено у вересні 2002 р. Її засновник – художній керівник і диригент, доктор педагогічних наук, професор Н.Сегеда. Свою вокально-хорову культуру жіноча хорова капела презентувала на ХІІІ Всеукраїнському фестивалі духовного піснеспіву “Від Різдва до Різдва” (м. Дніпропетровськ, 2006 р.), де стала Лауреатом; у 2007 р. було отримано звання Лауреата ІІІ Міжнародного хорового фестивалю духовного піснеспіву “Христос Воскресє”. На ювілейному ХV Всеукраїнському фестивалі “Від Різдва до Різдва” отримала звання Лауреата. У 2014 р. художнім керівником жіночого хору стала ст. викл. Т.Багрій, концертмейстер О.Переверзєва.

Мішана хорова капела МДПУ імені Богдана Хмельницького створена в 1985 р. канд. мистецтвознавства, доцентом А.Мартинюком. Своє високе мистецтво колектив хору представив на Міжнародному фестивалі хорової музики “Передзвін” (м. Івано-Франківськ), ІІІ Міжнародному фестивалі духовного співу “Христос Воскресє” (м. Запоріжжя), VI Всеукраїнському фестивалі “Наддніпрянські пасхальні піснеспіви” (м. Дніпропетровськ). У 2014 р. художнім керівником і диригентом капели стала доктор пед. наук, професор Н. Сегеда, концертмейстер Л. Коваленко. Капела є лауреатом ІІ премії V Міжнародного конкурсу вокальних ансамблів та хорів імені Дмитра Бортнянського (2016 р.). У 2017 р. Мішана хорова капела “ДаринаЛада” була відзначена європейською хоровою спілкою за відмінний виступ на Міжнародному хоровому фестивалі “На Добри Войніков” (м. Шумен, Болгарія). У 2018 р. капела отримала дипломом лауреата І ступеня на V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хорового співу та інструментальної музики «Галицькі самоцвіти» (м. Львів).

Провідною для колективу науково-педагогічних працівників кафедри є ідея про трансграничну музично-педагогічну та хореографічну освіту, інтернаціоналізацію, необхідність інтеграції соціально і особистісно зорієнтованої музичної педагогіки, яка має базуватися на принципах комплексності, функціональної універсальності і покликана розвивати музично-педагогічну еліту українського суспільства. Науково-дослідна робота кафедри об’єднується фундаментальною темою: “Методологічні засади педагогіки мистецтва для культурного зростання особистості в умовах вітчизняних реформ загальної і вищої освіти”.

У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького на базі кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії відбувається щорічна Міжнародна науково-практична конференція, присвячена актуальним проблемам освіти педагога в галузі мистецтва, різноманітні творчі конкурси, мистецькі заходи для міста, району. З 2011 по 2016 рр. МОН України кафедрі було довірено щорічне проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Музичне мистецтво”.

У межах профорієнтаційної програми “Гість університету” кафедра започаткувала проект “Полікультурні арт-діалоги” (автор і керівник – доктор пед. наук, професор Н. Сегеда) та традицію проведення Хорової асамблеї.

Кафедра плідно співпрацює з вітчизняними і зарубіжними науково-освітніми та мистецькими закладами. Результати співпраці: співучасть у конференціях, спільні арт проекти, спільна експертна діяльність в питаннях педагогіки мистецтва.

Сьогодні кафедра здійснює повний цикл багаторівневої підготовки в галузі педагогіки мистецтва від бакалавра, магістра зі спеціальностей 6.020204 Музичне мистецтво, 024 Хореографія, 014.13 Музичне мистецтво до доктора філософії за спеціальностями – 014 “Середня освіта” (Музичне мистецтво) теорія та методика музичного навчання, 015 “Професійна освіта” (Музичне мистецтво) теорія і методика професійної освіти.

Кафедра спрямована на процеси інтернаціоналізації освіти шляхом участі її співробітників у міжнародних творчих проектах, стажуванні викладачів в провідних європейських закладах вищої мистецької та педагогічної освіти.