Наука кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

Розробки та досягнення кафедри

Науково-дослідною темою кафедри є “Методологічні засади педагогіки мистецтва для культурного зростання особистості в умовах вітчизняних реформ загальної і вищої освіти”.

Конференції

 • Інтернет-конференція “Професійний розвиток викладача музичного мистецтва та хореографії” 18 грудня 2014 р.
 • Міжнародна наукова конференція “Мистецька освіта: від спадкоємності епох до новітніх технологій”16-17 жовтня 2014 р.
 • Міжнародна наукова конференція “Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи” 29-30 жовтня 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція “Педагогіка мистецтва та хореографії у контексті інтернаціоналізації професійної освіти” 3-5 листопада 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція “Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти” 8-10 листопада 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція “Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж жмття” 8-10 листопада 2018 р.

Наукові гуртки

Науковий студентський гурток “Acme-school” кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії. Науковий керівник: доцент Червонська Л.М. Староста: Германова Д.О.

Публікації студентів

 • Усачової А. “Поєднання елементів сонористики та українського фольклору у сучасному хоровому мистецтві”. (Науковий керівник професор Сегеда Н. А.)
 • Усачової А. “Єднання українського фольклору з елементами сонористики в сучасному хоровому мистецтві” (Науковий керівник професор Сегеда Н. А.)
 • Соколової Є. О. “Зміст і структура вокально-хорових навичок майбутнього вчителя музики” (проф. Сегеда Н. А.)
 • Ткачова А.О. “Педагогічні аспекти розвитку визначальних музичних здібностей учнів молодшого шкільного віку”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Назаренко І.М.)
 • Глотова В.В. Особливості музичної освіти в країнах Близького Сходу  (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент, Ратко М. В.)
 • Пех В.А. Особливості розвитку загальної музичної освіти в Південній Кореї 90-х років ХХ ст. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент, Ратко М. В.)
 • Масалова  Т.О.“Комунікативні музичні ігри як засіб соціалізації дітей молодшого шкільного віку” (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент,Червонська Л.М.)
 • О.Новікова, А.Авакімова “Особливості вокального розвитку учнів підліткового віку”(Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент, Червонська Л.М.)
 • Карпова А. “Актуальні питання історії та теорії професійної освіти в галузі хореографії”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, старший викладач Ускова А.Л.)
 • Зайцева Т. “Формування інформаційної грамотності у процесі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • Масалова  Т. “Музична казко терапія у вихованні дітей молодшого шкільного віку”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • Коновальська К. “Профілактика травматизму на заняттях хореографії”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • Богатирьова К. “Класичний екзерсис: практичні аспекти вивчення”.(Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Червонська Л.М.)
 • Богатирьова К. “Психологічні аспекти розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, старший викладач Ускова А.Л.)
 • Карпова А. “Психологічні аспекти розвитку творчої діяльності вчителів хореографії ”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, старший викладач Ускова А.Л.)
 • Коновальська К. “Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителів хореографії”. (Науковий керівник кандидат педагогічних наук, старший викладач Ускова А.Л.)

Олімпіади

Кафедра вісім разів проводила ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму “Музичне мистецтво” (І цикл – 2005 р. – вокал, 2006 р. – хорове диригування, 2007 р. – естрадний вокал, ІІ цикл – 2012 р. – хорове диригування, 2013 р. – естрадно-джазовий вокал, 2014 р. – вокал, ІІІ цикл – 2015 р. – музичне виховання із застосуванням  сучасних інформаційних технологій, 2016 р. – педагогіка музичного мистецтва).

2015р., 2016р.

Метою Олімпіади було підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців з напряму “Музичне мистецтво*”, пошук обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання.

До участі в Олімпіаді було запрошено студентів педагогічних університетів та вищих навчальних закладів культури. За період 2015-2016 рр. в оліпмпіадах прийняли участь 40 студентів з 15 вищих навчальних закладів України.

Переможцями та учасниками Олімпіади 2015р. стали:

 • 1 місце – Лучкіна Альона Віталіївна
 • 3 місце – Бровко Христина Валеріївна
 • 5 місце – Усачева Аліна Віталіївна

Переможцями та учасниками Олімпіади 2016р. стали:

 • 1 місце – Сопін Олексій Іванович
 • 2 місце – Гайкова Алеся Володимирівна
 • 4 місце – Михайленко Ірина Валеріївна
 • 6 місце – Кірей Олег Андрійович
 • 9 місце – Мозговий Руслан Віталійович
 • 10 місце – Ольшанська Ольга Олександрівна

Міжкафедральна науково-практична лабораторія художньо-виконавської і педагогічної самореалізації вчителя мистецтва та хореографії 

Міжкафедральна науково-практична лабораторія художньо-виконавської  і педагогічної самореалізації вчителя мистецтва та хореографії представляє різнозмістовну діяльність кафедр теорії і методики музичної освіти та хореографії та інструментального виконавства і музичного мистецтва естради.

Основними завданнями міжкафедральної науково-практичної лабораторії є: науковий, методичний, психолого-педагогічний супровід акмеологічно орієнтованої підготовки майбутніх педагогів музичного мистецтва та хореографії до професійної самореалізації; виконання науково-дослідних і експериментальних робіт відповідно до перспектив розвитку науково-технічної та науково-педагогічної політики університету,  покращення якості підготовки фахівців з метою їх відповідності діючим освітнім та міжнародним стандартам, вимогам сучасного ринку праці; розроблення, апробація та впровадження нових методик організації навчально-виховного процесу у закладах загальної освіти та спеціалізованої мистецької освіти, вищій школі, оцінки якості підготовки фахівців, розробки технологій формування професійно компетентних фахівців; проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів та інших видів інформальної освіти викладачів, студентів, учнівської молоді; підготовка посібників, підручників, монографій і наукових публікацій.

У межах лабораторії:

активно впроваджується інноваційна освітня технологія “Методична майстерня педагога нової української школи”

відбувається апробація навчально-методичної літератури викладачів

підготовлено публікації студентів та їх участь науково-практичних конференціях різного рівня

Завдяки плідній співпраці викладачів кафедр підготовлено студентів до участі у художньо-виконавських заходах різного рівня: мішана хорова капела ДаринаЛада (Художній керівник – професор Сегеда Н.А.) стала лауреатом ІІ премії V Міжнародного конкурсу вокальних ансамблів та хорів імені Дмитра Бортнянського (м.Київ, 2016 р.) отримала диплом Лауреата від Європейської федерації хорів за відмінний виступ у XXIV міжнародному дитячо-юнацькому хоровому празництві Добри Войников (м. Шумен, Болгарія 2017 р.). Підготовлено переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіаді зі спеціальності Музичне мистецтво – Л.Мощенко (2014 рік, 1 місце, керівник проф. Н.Сегеда, доц. Л.Василенко); А.Лучкіна (2015 рік, 1 місце, керівник проф. Н.Сегеда); О.Сопін (2016 р., 1 місце, керівники проф. Н.Сегеда, доцент І.Стотика) тощо.