Освітній процес кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії

Спеціальності та спеціалізації (освітні програми)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Середня освіта (Музичне мистецтво)”

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта

Кваліфікація: Магістр освіти (за предметною спеціалізацією “Музичне мистецтво”). Викладач вокалу (академічного),  або диригентсько-хорових дисциплін, або музично-теоретичних дисциплін, або методики музичного навчання. Вчитель музичного мистецтва.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Хореографія”

першого рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво Кваліфікація: бакалавр хореографії

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Хореографія”

першого рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво Кваліфікація: бакалавр хореографії за спеціалізацією “Сучасна хореографія”

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “Середня освіта (Музичне мистецтво)”

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта
Кваліфікація: Магістр освіти (за предметною спеціалізацією “Музичне мистецтво”). Вчитель музичного мистецтва. Спеціалізація “Музичне виховання в дошкільних освітніх закладах”

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “Середня освіта (Музичне мистецтво)”

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта

Кваліфікація: Магістр освіти (за предметною спеціалізацією “Музичне мистецтво”). Вчитель музичного мистецтва. Спеціалізація “Художня культура”

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА Галузь знань “Освіта” Спеціальність “Освіта”. 01014 “Середня освіта” (Музичне мистецтво).
Доктор філософії у галузі середньої освіти за предметною спеціалізацію теорія і методика  музичної освіти Доктор філософії в галузі освіти.

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Галузь знань “Освіта” Спеціальність “Освіта”. 01015  “Професійна освіта” (Музичне мистецтво).
Доктор філософії у галузі професійної освіти за предметною спеціалізацію теорія і методика музично-педагогічної освіти Доктор філософії в галузі освіти.

На кафедрі викладаються 30 дисциплін для бакаліврів, 13 для магістрів, 5 для аспірантів

Сертифікатні освітні програми

На кафедрі реалізується сертифікатна програма “Методика вокально-хорового навчання дітей шкільного віку в умовах недільних шкіл”. Керівник програми доктор педагогічних наук, професор Сегеда Наталя Анатоліївна. Програма розрахована на 45 годин (1,5 кредити) терміном на 3 тижні. Кількість учасників 15-20 чоловік. Викладачі, що реалізують програму: доктор педагогічних наук, професор Сегеда Наталя Анатоліївна; кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Майба Ольга Костянтинівна.

Бази практик та партнерство

У сукупності форм і методів підготовки викладача педагогічній практиці належить важливе місце. Це один з найбільш складних та багатоаспектних видів навчальної роботи бакалаврів та магістрантів, її умови забезпечують єдність теоретичної підготовки з практичною діяльністю. Крім того, комплексний характер практики припускає, що студенти у процесі її проходження готують себе не тільки до викладацької роботи з певної спеціальності, осмислюють закономірності, принципи навчання та виховання, оволодівають сучасними навчально-виховними методами, формами викладання та виховання, знайомляться з специфікою роботи викладача, куратора групи, а й збагачують особистий творчий потенціал.

Педагогічна практика базується на принципах систематичності, неперервності, зв’язку з життям, відповідності змісту сучасним вимогам вищого навчального закладу, єдності науково-теоретичного обґрунтування практики з реальними можливостями навчально-виховного процесу, комплексного підходу, міжпредметного зв’язку психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін, різноманіття видів діяльності бакалаврів та магістрантів, диференціації та індивідуалізації змісту та організації практики відповідно до специфіки особистих якостей, конкретних умов навчального закладу та спеціальності.

Педагогічна і виробнича практика бакалаврів проводиться згідно навчальних планів зі спеціальностей “Музичне мистецтво” (спеціалізації “Естрадний спів”, “Художня культура”) та “Хореографія”; а також науково-практичне стажування магістрів спеціальності  “Середня освіта (Музичне мистецтво)”. Для проходження практик  підписані договори з наступними загальноосвітніми школами міста Мелітополь ЗОШ №1, ЗОШ № 6, ЗОШ № 10, № 13, ЗОШ № 16, ЗОШ № 24, ЗОШ № 25 та ін.

 

Кафедра плідно співпрацює з науково-освітніми та мистецькими закладами: Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова,   Кам’янець-Подільським національним університетом ім. І.Огієнка, Прикарпатським національним університетом ім. В.Стефаника, Дніпропетровською консерваторією ім. М.Глінки, Тайшаньским державним університет (Китайська народна республіка), Університет витончених мистецтв (м. Каліма, Мексика), “Шуменського університету ім. Єпископа Костянтина Преславського” (м.Шумен, Болгарія)

Кафедра плідно співпрацює з облдержадміністрацією. Результатом є  участь хорової капели “ДаринаЛада” у Всеукраїнському форумі “Роль вірмен в розвитку півдня України” (21.04.2017 р.), зустріч посла Болгарії Красіміра Мінчева (18.05 2017 р.), участь у журі конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН Запорізької області.