Приладишева Лідія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Працює в університеті з 2008 року.

Освіта:

 • У 2008 році закінчила з відзнакою Мелітопольський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови і зарубіжної літератури (2008 р.);
 • магістр за спеціальністю «Соціальна педагогіка», Запорізький національний університет, 2008 р.;
 • навчання в аспірантурі при кафедрі проблем керування та соціальної педагогіки Запорізького національного університету за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка, 2009-2012 рр.;
 • захист дисертації: 30.10.2014 р. – спеціальність 13.00.05 (Соціальна педагогіка), спеціалізована вчена рада К 74.053.02 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (диплом кандидата наук ДК №025482 від 22.12.2014 р.), тема дисертації: «Соціально-педагогічна робота з опікунською сім’єю в загальнооствітній середній школі»;
 • підвищення кваліфікації: з05-21.05 2016 року ‒ стажування у West-Finland Коледжі Huittinen, Фінляндія, 15.05.-21.05.2016 р., (Сертифікат №7.7.1986, 72 години – участь у навчальних візитах до Фінського дошкільного навчального закладу (Huvikumpu), загальноосвітньої середньої школи (Lauttakylan koulu), Університету Прикладних Наук (SAMK), відділу культури та освіти муніципалітету Huittinen);
 • сертифікат курсу англійської мови, рівень – вище середнього, № 7.7.1986, тижневий курс інтенсивного навчання англійської мови у West-Finland Коледжі);
 • стажування в рамках міжнародної програми «Розвиток інклюзивних співтовариств» у ПМТ. Урекі (Грузія) (сертифікат від 14.04.2019 р.) обсягом у 30 годин.

 

Досягнення:

 • підготувала призерів ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Соціальна робота» (2018р ‒ Єфімочкін В.Ю. (ІІІ м.), 2019 р. ‒ Свистак П.Ф. (ІІІ м.).
 • 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір;
 • має більше 50 наукових праць, серед них:

наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection:

 1. Oleksenko R., Fedorova L. Homo Economicus as the Basis of «Asgardia» Nation State in Space: Perspective of Educational Technologies. Future Human Image : науковий журнал / [Гол. ред. О.О. Базалук]. – Київ : Міжнародне філософсько-космологічне товариство, 2017. – Том 7. – С. 113-119. Міжнародна наукометрична база Web of Science
 2. Lapunova V. A., Fedorova O. V.,Sevodneva K. O. Рryladysheva M., Kanarova O. V. The influence of multiethnic society’s educational and cultural component in the south of Ukraine: historical aspect. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research – Magnanimitas. http://www.magnanimitas.cz/ad-alta-journal-of-interdisciplinary-research.ISSN 1804-7890. www.adalta.magnanimitas.cz. С. 144-148

фахові видання:

 1. Приладишева Л. М. Модель соціально-педагогічного осмислення роботи з опікунською сімʼєю в загальноосвітній школі. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип. №65 / Під ред. В.Г.Воронкової; Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. С. 212-221. Ulrichsweb, Сopernicus
 2. Приладишева Л. М. (Федорова Л. М.) Виховання у майбутніх соціальних педагогів гуманістичного ставлення до опікунських сімей в умовах загальноосвітньої середньої школи. Наукові записки кафедри педагогіки : Збірник наукових праць. Харків : Вид-во Харківський національний університет ім.В. Н. Каразіна. Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, 2017. Вип. 40. С. 193-200.
 3. Приладишева Л. М. Форми і методи соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю в загальноосвітній середній школі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. Випуск 56. С.119-129.
 4. Приладишева Л. М. Теоретичний аналіз категоріально-понятійного апарату соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю. Вісник Черкаського університету: Серія: Педагогічні науки. №8 2017. Черкаси, Вид-во :Черкас. Нац. Ун-т ім. Б.Хмельницького. C. 100-107.
 5. Приладишева Л. М. Дослідно-експериментальна робота з підготовки майбутніх учителів до навчально-виховної роботи в умовах інклюзивної освіти. Інноваційна педагогіка. Вип 12. Т. 1. Одеса, 2019. С. 133 – 138.

Навчальний посібник:

 1. Соціально-педагогічна робота із опікунською сім’єю у загальноосвітній школі: [навчально-методичний посібник] / Л.М. Федорова / за заг. ред. Н.В.Заверико.  − Мелітополь: Видавничий будинок ММД  − 2012. − 173с.
 2. Соціальний аудит, інспектування та консультування : [навчальний посібник] / Н.В. Меркулова, Л. М. Федорова : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. 90 с.
 • Участь у творчій групі експерименту всеукраїнського рівня за темою «Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства» на базі навчальних закладів Запорізької області у 2017-2022 роках» (наказ МОН України № 313 від 03.04.2018р.).
 • Участь у складі робочої групи з розроблення та імплементіції модулів «Навчання через гру» у програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників (наказ МОН України № 1454 від 26.12.2018 р.).
 • Співорганізатор у проведенні щорічного науково-методичного семінару: «Зв’язок дошкільних навчальних та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів художньо-естетичного спрямування у вихованні дітей старшого дошкільного віку» (з 2018 року на базі Мелітопольської дитячої художньої школи. Мета заходу: обговорення питань специфіки художньо-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку та апробації практичного досвіду здійснення естетичного виховання у дошкільних навчальних та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів).
 • член експертної групи Міжнародної програми розвитку інклюзивних співтовариств (сертифікат виданий 15.03.2019р. дійсний до 01.10.2019р. № 35/Е; сертифікат подовжено з 23.09.2019 р. до 22.09.2022 р.);
 • член жюрі Міжнародного конкурсу «Інклюзивні практики майбутнього: Ідеї. Винаходи. Інновації» (25 вересня 2019 р.).
 • член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

 

З 2019 р. очолює навчально-методичну комісію ННІСПМО. З 2017 р. Відповідальна за міжнародну діяльність на кафедрі дошкільної освіти і соціальної роботи на громадських засадах.

Нагороди:

 • почесна грамота виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області за значні особисті досягнення у науково-дослідній роботі та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня науки (2018 р.);
 • подяки за підготовку здобувачів, переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціальна робота» (2018р, 2019р.);
 • подяка за методичну підтримку студентських ініціатив та особистий вклад у формування Міжнародного інклюзивного простору (НО «INCLUSIVE PRACTICES» 15.02.2019 р)
 • подяка від Запорізької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, плідну педагогічну діяльність, значний особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди дня науки (2019 р.).

 

Наукові інтереси: соціальна робота; інклюзивна освіта; соціально-педагогічний супровід; сім’я, опікунська сім’я, діти з особливими освітніми потребами.

 

https://scholar.google.com/citations?user=72GMO1oAAAAJ&hl=ru&authuser=1

https://orcid.org/0000-0003-0002-8161