Яковенко Ірина Олександрівна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Працює в університеті з 2011 року.

Освіта:

 • кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, тема дисертації «Проблеми християнської етики у педагогічній спадщині діячів Києво-Могилянської академії (XVII-XVIII століття)», 2015 р.;
 • міжнародне науково-практичне стажування «Інноваційні методи та технології в освіті: новітні європейські освітні практики (Педагогічні науки. Дошкільна освіта), Вища Лінгвістична Школа, м. Ченстохова, Польща, 2018 р.
 • навчальний курс «Індивідуальна програма розвитку дитини з ООП» тренінговий центр «Ладо», м. Харків, 2019 р.;
 • тематичний семінар «Генштальт-терапія дітей та підлітків: розлад аутистичного спектру Київський Гештальд Університет, м. Запоріжжя, 2019 р.

Досягнення:

 • заступник голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з 2016 року;
 • відповідальний виконавець наукової роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Теоретико-методичний супровід діалогічної взаємодії релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я» (номер держреєстрації 011U006913) з 2016 по 2018 р.р.;
 • науковий співробітник наукової роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003) з 2019 р.;
 • керівник сертифікаційної освітньої програми «Логопедична робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення» з 2017 р.;
 • член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів» з 2018 р.;
 • має 3 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • понад 30 наукових публікацій, серед них:

Розділи у 3 колективних монографіях, 3 навчально-методичні посібники:

 • Paradygmat zrownowazonego rozwoju w swiecie nieprzewidywalnych przemian: / A. Kordonska, R. Kordonski (red.). Lviv-Olsten, 2017. 290 s.;
 • Діалог між представниками релігійних ідентичностей у культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я: монографія / авт. кол.; за заг. ред. Л. Ю. Москальової. Мелітополь: ФОП Однорог Т. В, 2018. 195 с.
 • Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родин, яка виховує дитину з особливими потребами: монографія / О. В. Царькова, О. О. Прокоф’єва, Г. Б. Варіна та ін.; за заг. ред. О. В. Царькової. Мелітополь: Люкс, 2019. 468 с.;
 • Фасилітація і тренінг на курсах духовно-морального спрямування : навч.-метод. посіб. / Яковенко І. О., Єрьоміна Л. Є., Жейнова С. С., за заг. ред. Л. Ю. Москальової. Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2018. 111 с.
 • Моральна культура християнства: історія та сучасність: навч.-метод. посіб. / І. О. Яковенко, Г. В. Єрмак, Г. С. Мільчевська; за заг. ред. Л. Ю. Москальової. Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2018. 215 с.
 • Логопедичні ігри для дітей від 2 до 7 років: навч.-метод. посіб. / І. О. Яковенко, А. А. Солонська, Л. С. Журавльова, О. В. Федорова. Мелітополь : Люкс, 2020. 124 с.

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science:

 • Chorna V., YakovenkoI. The speech-therapy competence of an inclusive class teacher as a teaching efficiency indicator regarding children with Language disorders. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2019. Vol.  Issue 2. P. 85-89.

Наукові інтереси: логопедична робота з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку (дислалія, дизартрія, загальне недорозвинення мовлення, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, дисграфія, дислексія); література для дітей дошкільного віку.

https://scholar.google.com/citations?user=2FCy5IQAAAAJ&hl=ru&authuser=1

https://orcid.org/0000-0002-4535-9100