Александров Денис Валентинович

Александров Денис Валентинович, доцент кафедри філософії, кандидат соціологічних наук, доцент

У 2005 р. отримав вищу освіту з відзнакою (BA) в Мелітопольському державному педагогічному університеті (бакалавр психології та іноземної мови).

У 2006 р. отримав повну вищу освіту з відзнакою (МА) в Мелітопольському державному педагогічному університеті (магістр психології).

У жовтні 2009 р. достроково захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології.

У червні 2012 р. отримав вищу економічну освіту у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії.

Результати наукових досліджень відображені в професійних фахових виданнях: 54 публікації, з них: 44 наукового та 10 навчально-методичного характеру (з них 2 з грифом МОН України), з них 1 монографія, 33 статті у наукових виданнях ДАК. Отримав 2 Свідоцтва про реєстрацію авторського права. Автор та керівник двох сертифікатних програм: «Мистецтво публічної промови», «ПР-технології».

Наукові інтереси: соціальна філософія, соціологія, соціальна  психологія, політологія, соціально-політичний аналіз, філософія освіти, риторика, Паблік Рилейшнз.

Посилання на наукометричні бази: