Перелік та анотації вибіркових дисциплін 2021-2022 н.р.

Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами)»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2 курс

Основи інформаційної грамотності 

Інструментознавство та інструментовка музичних творів

3 курс

Теорія, методика і практика естрадного вокального мистецтва 

Методика і практика гри на естрадних музичних інструментах

4 курс

Теорія, методика і практика естрадного вокального мистецтва 

Методика і практика гри на естрадних музичних інструментах

2 курс СТН

Теорія, методика і практика естрадного вокального мистецтва 

Методика і практика гри на естрадних музичних інструментах

Освітньо-наукова програма «Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами)»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

І курс  

Теорія культури (з елементами медіаграмотності) 

Історія стилів мистецтва

 ІІ курс

Музична риторика 

Культурно-просвітницька робота

Сучасні технології виконавської підготовки педагога-музиканта 

Музично-педагогічні технології: особистісно-орієнтований підхід