ВАРІНА Ганна Борисівна

старший викладач кафедри психології

Освіта:

 • магістр за спеціальністю «Практична психологія», 2009 р.;
 • навчання в аспірантурі при кафедрі теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія;
 • підвищення кваліфікації у Вищому навчальному закладі «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за програмою «Медична психологія», 2017 р.;
 • навчальний курс «Арт-терапія в роботі з дітьми та їх батьками» ВГО «Арт-терапевтичної асоціації», м. Мелітополь, 2013-2014 рр.;
 • навчальна програма «Мистецтво розвивального спілкування в транзактному аналізі», м. Мелітополь, 2017 р.
 • авторський семінар Ш.О. Амонашвілі «Основи гуманно-особистісного підходу дітей в освітньому процесі», 2013 р.

Досягнення:

 • науковий співробітник наукової роботи молодих учених, що виконується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими потребами» (номер держреєстрації 0119U002003);
 • 15 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

 

 • має більше 120 наукових праць, серед них:

наукова публікація у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Web of Science Core Collection:

 • Варіна Г.Б. Пропріум професійної стійкості майбутнього практичного психолога /Г.Б. Варіна// Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського «Наука і освіта» / Серія «Психологія» – 7/СХХХVІ, Одеса, 2015. – С. 9-15(Web of Science Core Collection)

 

 • Навчальний посібник. Практикум з курсу «Математичні методи в психології» / Укладачі Г.Б. Варіна, Т.А. Каткова, Л.М. Кобильнік. – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – 76 с.
 • Психологія розвитку дитини: Практикум /Укладачі Г.Б. Варіна, Т.А. Каткова, Н.М. Фалько. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – 110 с.
 • Навчально-методичний посібник «Вступ до спеціальності (психологія): Практикум» / Укладачі Г.Б. Варіна, Л.М. Кобильнік, Т.А. Каткова, Н.М. Фалько. – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015. – 279 с.
 • Навчально-методичний посібник з підготовки та проведення олімпіади за фахом «Практична психологія», Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – 52с.
 • Навчально-методичний посібник «Школа реального життя: крок до професії», Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2016. – 84 с.
 • Кваліфікаційні вимоги та методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з психології: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти психологічних та педагогічних спеціальностей денної, заочної та дистанційної форм підготовки у вищих навчальних закладах / [укладачі Н.М. Фалько, Г.Б. Варіна, Т.А. Каткова, Шевченко С.В.]. – Мелітополь, 2016. – 98 с.

 

 • підготувала призерів ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Педагогічна та вікова психологія» Мартинюк А. – диплом III ступеня, 2013 р.; Пижик Д. – диплом ІІ ступеня 2014 р., в галузі «Професійна освіта» – Стефанюк А – диплом ІІІ ступеня, 2015 р.; Чиркова А. – диплом ІІІ ступеня, 2019 р.
 • співорганізатор І Міжнародного психологічного конгресу «Стрес та захист психічного здоров’я в умовах сучасного суспільства», 2010 р.;
 • учасник проекту соціальної дії «ProfУСПІХ: стратегія професійного вибору», який реалізується за підтримки Британської Ради в Україні;
 • авторські майстер-класи «Жінка-Берегиня роду», «Майстерня бажань»

Наукові інтереси: арттерапія; експериментальна психологія; клінічна психологія; особливості розвитку професійної стійкості майбутнього фахівця; самоактуалізація професійного зростання майбутнього психолога; сучасні методи групової психокорекції

Посилання на наукометричні бази: