Олексенко Роман Іванович

Олексенко Роман Іванович, завідувач кафедри філософії, професор кафедри філософії, доктор філософських наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Освіта – повна вища, у 2005 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію (нині – Таврійський державний агротехнологічний університет) у місті Мелітополі Запорізької області, здобувши кваліфікацію економіста підприємства. У 2016 році закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ), здобувши кваліфікацію бакалавра філософії, вчителя філософських дисциплін.

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі менеджменту і туристичної індустрії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

У 2015 році присуджено науковий ступінь доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії.

Свою трудову діяльність розпочав у 2007 році на посаді старшого викладача Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, яку обіймав до 2009 року.

З 2009 року і до цього часу науково-педагогічна діяльність Р.І Олексенка пов’язана з Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького.

Протягом 2009-2010 років працював старшим викладачем кафедри менеджменту і туристичної індустрії, з 2010 по 2014 роки – на посаді доцента цієї ж кафедри, з 2014 року і до сьогодні очолює кафедру філософії цього вишу.

Коло наукових інтересів охоплює дослідження філософії ринкових відносин та ринкових трансформацій в умовах глобалізованого світу.

Роман Іванович є автором понад 150 публікацій, серед яких: 3 одноосібні монографії та 5 колективних, 5 навчальних посібників, 18 методичних розробок.

Посилання на наукометричні бази: