Поправко Ольга Вікторівна

Поправко Ольга Вікторівна, доцент кафедри філософії, кандидат філософських наук

У 2005 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за напрямом підготовки «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», спеціалізацією «вчитель української мови, літератури, зарубіжної літератури та художньої культури».

У 2007 році закінчила магістратуру Мелітопольського державного педагогічного університету за напрямом підготовки «Педагогічна освіта. Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», спеціалізацією «викладач української мови та літератури».

У 2012 році закінчила аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Філософська антропологія, філософія культури» і захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

Має публікації у наукових фахових виданнях, закордонних виданнях, колективній монографії.

Наукові інтереси – філософська антропологія, філософія культури

Email: olga_popravko@mdpu.org.ua

Посилання на наукометричні бази: