Троїцька Олена Михайлівна

Троїцька Олена Михайлівна, професор кафедри філософії, доктор філософських наук, доцент

У 2006 році закінчила Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь), отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2016 році здобула вищу філософську освіту у Національно-педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ), отримавши кваліфікацію бакалавра філософії, вчителя філософських дисциплін.

У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

У 2017 році присуджено науковий ступінь доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти.

Коло наукових інтересів: філософія, філософська антропологія, релігієзнавство, філософія освіти.

Основні ідеї та результати дослідження Олени Михайлівни викладені у 74 публікаціях, серед них 1 одноосібна монографія, 3 розділи у колективних монографіях, 16 статей у наукових фахових виданнях з філософських наук, 11 статей у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях, що внесені до міжнародних наукометричних баз наукового цитування, 22 публікації в інших наукових виданнях, тези та матеріали виступів на наукових конференціях, навчально-методичні розробки.

Посилання на наукометричні бази: