Волков Олександр Григорович

Волков Олександр Григорович, професор кафедри філософії, доктор філософських наук, професор

У 1976 році закінчив Куйбишевський державний педагогічний університет, спеціальність: «Музика та спів», кваліфікація: вчитель музики і співу середньої школи і педучилищ.

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

У 2006 році отримав звання доцента.

У 2012 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

З 2015 року – професор кафедри філософії.

Науковим інтересом виступають історія української філософії, філософія політичного дискурса, феноменологія, аналітична філософія та екзистенціалізм.

Є автором більше як 120 публікацій, серед них 9 монографій, з них 5 одноосібних, практикуми: “Історія філософії”, «Філософія», “Філософія бізнесу”, методичний посібник “Логіка”.

Волков О.Г. є членом редколегії наукового часопису VERSUS, а також член редколегії «Антологія української думки».

Посилання на наукометричні бази: