Землянський Анатолій Миколайович

Землянський Анатолій Миколайович, доцент кафедри філософії, кандидат філософських наук, доцент

Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Володимира Винниченка (1994 р.) за спеціальністю «Історія і народознавство». У 2007 році закінчив аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди і в 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Філософсько-антропологічна концептуалізація історичного буття: досвід феноменології».

Наукові зацікавлення на теперішньому етапі – філософія історії, філософська антропологія, феноменологія.

Автор більше 20 наукових і науково-методичних праць, у тому числі монографія «Філософсько-антропологічна концептуалізація історичного буття: досвід феноменології» (2014).

Посилання на наукометричні бази: