Студентська наукова лабораторія “Екологічна освіта для сталого розвитку”

Cтудентська наукова лабораторія «Екологічна освіта для сталого розвитку» була створена в 2010 р.
Координатором лабораторії став д-р філос. наук, професор кафедри початкової освіти, дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності В. В. Молодиченко.

Очолила лабораторію, канд. пед. наук, доцент кафедри початкової освіти В. Д. Мелаш.
Наукову діяльність студентів у лабораторії організовують куратори – асистент кафедри початкової освіти А. Б. Варениченко, асистент кафедри початкової освіти Ю. О. Саєнко.

Колектив студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку»

Метою роботи лабораторії є активізація дослідницької роботи студентів у галузі екологічної освіти. Студенти активно беруть участь у просвітницьких заходах ННІ СПМО, університету та міста, проводять акції, флешмоби, квести, тематичні лекції, фестивалі, Тижні екологічної освіти, на яких розширюють знання студентів різних факультетів, учнів шкіл міста та району, вчителів шкіл, пересічних громадян міста про екологічні проблеми Мелітопольського регіону і розвиток умінь аналізувати, порівнювати, оцінювати і знаходити шляхи вирішення складних екопроблем.
За результатами досліджень було проведено ряд заходів різних форм та рівнів: Міжнародну природоохоронну акцію під патронатом WWF (Всесвітній фонд природи, Швейцарія) «Година Землі» (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рр.); Всеукраїнська акція «Разом за чисте місто» (2011 р.); загальноміські акції «Відкрий своє серце безпритульній тварині» (2011 р.); «Тварини рівноправні мешканці Планети» (2012 р.); «Дотягнись до гілочки» (2013 р.); презентація дитячих малюнків «Рідний край очима дітей» (2015 р.); виїзний квест «Зелений куточок нашого міста», до святкування щорічної міжнародної екологічної акції «Марш парків»: виставка-презентація проектів «Парк майбутнього очима молоді» (2015 р.); брифінг на тему «Взаємодія природоохоронних та навчальних закладів у еколого-просвітницькій роботі», присвячений святкуванню Дня екологічних знань (2015 р.), соціально-екологічні проекти: «Дивоцвіт», Природно-релаксаційна стежина «Гармонізуюча енергетика природи» (2013-2017 р.р.); тренінги «Педтехнології формування еколого-орієнтованих цінностей» (2015 р.); Здоров’язбережувальні технології» (2017 р.); екологічних екскурсій «Екологічні проблеми Алтагирского лісу і Молочного лиману» (2013 р.) «Вивчаємо заповідні території рідного краю: Азово-Сивашський Національний Природничий Парк» (о. Бірючий) (2016 р.), Регіональний науково-методичний семінар «Екологічна освіта для сталого розвитку» (2016, 2017, 2018, 2019 рр.).

Соціальна акція «Відкрий своє серце безпритульній тварині»

Екологічна акція «Екологічні проблеми Алтагирського лісу і Молочного лиману»

За час існування лабораторії опубліковано близько 500 наукових праць та методичних посібників, отримано 15 свідоцтв про реєстрацію авторських прав. За результатами наукових досліджень захищені 20 дипломних та 60 магістерських робіт.
Наукові дослідження студентів були представлені на Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах: А. В. Гайкова, студентка ННІ СПМО, займала І, ІІ, ІІІ місця (2015, 2016, 2017 рр.) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Педагогічні науки» в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини (науковий керівник –Е. А. Власенко); А. А. Божко, студентка ННІ СПМО отримала диплом ІІІ ступеня й грамоту у номінації «Педагогічне натхнення» на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Дошкільна освіта» у м. Києві (науковий керівник – Н. В. Вахнях).

Апробація дипломної роботи К. І. Ковальчук на тему: «Формування екологічної компетентності молодших школярів під час проведення екскурсій на екостежку»

Основні результати досліджень лабораторії були опубліковані у навчально-методичних посібниках під серією «Екологічна освіта для сталого розвитку».

Мелаш В. Д. Формування екологічної культури школярів : навч. посіб. / В. Д. Мелаш, Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко. – Мелітополь : Вид-во «Мелітополь», 2010. – 148 с.
ISBN 978-9668428-36-4
Мелаш В. Д. Безперервна екологічна освіта : теорія і практика : навч.-метод. посіб. / В. Д. Мелаш, В. В. Молодиченко, Т. Д. Олексенко. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 212 с. – (Серія : «Екологічна освіта для сталого розвитку»).
ISBN 978-966-197-160-7
В. Д. Мелаш. Навчальні практики з методик викладання природознавства, біології та екології / В. Д. Мелаш, В. В. Молодиченко, Т. Д. Олексенко. – Мелітополь, Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2012. – 332 с. – (Серія : «Екологічна освіта для сталого розвитку»).
ISBN 978-966-197-203-1
Молодиченко В., Олексенко Т., Мелаш В. Краеведческий подход к экологическому образованию на юге Украины : Учебное пособие. Saarbrucken. Deutschland / Германия : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 109 с.
ISBN 978-3-659-71785-7
Шаповалова Т. Г. Гармонізуюча енергетика природи : навчально-методичний посібник / Т. Г. Шаповалова, В. Д. Мелаш, К. І. Ковальчук. [за заг. ред. проф. В. В. Молодиченко] – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького 2016. – 324 с. (Серія: «Екологічна освіта для сталого розвитку»).
ISBN 978-617-7346-26-4
Підготовка майбутніх педагогів до реалізації екологічної освіти для сталого розвитку : навчально-методичний посібник / В. Д. Мелаш, В. В. Молодиченко, О. В. Гнатів, Н. В. Вахняк, Ю. О. Саєнко, А. Б. Варениченко [за заг. ред. проф. В. В. Молодиченко]. – Мелітополь : Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – 205 с. (Серія: «Екологічна освіта для сталого розвитку»)

VІ науково-Просвітницький семінардля вчителів початкових класів«Екологічні знання – основа життєвих компетентностей» 

09 жовтня 2020 р. відбувся он-лайн vІ Науково-просвітницький семінар «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей» для вчителів початкових класів та здобувачів вищої освіти з нагоди 10-річчя створення студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» кафедри початкової освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Організатори проведення семінару:

Молодиченко В.В. – доктор філософських наук, професор кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, координатор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку»;

Мелаш В.Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, керівник студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку»;

Саєнко Ю.О. – асистент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, науковий куратор педагогічних досліджень у галузі початкової освіти, куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку».

Варениченко А.Б. – асистент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, науковий куратор педагогічних досліджень у галузі початкової освіти, куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку».

Мотивацією проведення семінару стала зацікавленість здобувачів вищої освіти, вчителів району у вирішенні проблеми з формування життєвих компетентностей молодших школярів на основі безперервної екологічної просвіти, виховання почуття приналежності до великого світу природи.

На семінар були запрошені вчителя початкових класів Мелітопольського та Якимівського районів Запорізької області, а також студенти І, ІІІ, ІV курсів денної форми навчання Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Усі учасники заходу мали змогу ознайомитись з експозицією науково-методичної літератури «Екологічна освіта для сталого розвитку».

Семінар розпочався з вітального слова координатора лабораторії Молодиченка В.В. та керівника лабораторії Мелаш В.Д.

Наступним етапом заходу було відеозвернення стейкхолдерів (Комунальний заклад «Чорноземненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», Приазовський Національний природничий парк та Костянтинівський ліцей «Ерудит» Запорізької області).

На семінарі були заслухані доповіді учасників семінару:

Арабаджи-Донець Л.І. – вчитель біології, хімії та основ здоров’я, асистент учителя інклюзивного класу Костянтинівського ліцею «Ерудит». Спеціаліст ІІ категорії. Тема доповіді: «Екологічні основи здорового способу життя».

Арабаджи-Тіпенко Л.І. – асистент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Екологічне різноманіття синьозелених водоростей-індикаторів стану довкілля Приазовського національного природного парку».

Варениченко А.Б. – асистент кафедри початкової освіти, куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Екологічна культура як цінність».

Куришко Т.В. – заступник начальника відділу рекреації та еколого-освітньої роботи Приазовського національного природного парку. Тема доповіді: «Методика проведення освітніх заходів нетрадиційних форм еколого-освiтньої роботи Приазовського національного природного парку».

Руденко Юля –  здобувач вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта ІІІ курс, 218-с група.  Тема доповіді:  «Технологія проведення міжнародної прироохоронної акції Година Землі».

Кравченко Олександра –  здобувач вищої освіти  спеціальності 013 Початкова освіта ІІІ курс, 218-с група.  Тема доповіді: «Технологія проведення Тижня екологічної освіти».

Карнаух Альона – здобувач вищої освіти  спеціальності 013 Початкова освіта ІV курс, 217-с група. Тема  доповіді: «Технологія проведення  майстер-класу  «Вчимося вирощувати  травʼянчик».

Активними учасниками семінару були здобувачі вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта І курс 220-с групи, які успішно використовували інформаційно-комунікаційні технології ‒ підготовка мультимедійної презентації на тему: «Вибір на користь життя. Стале споживання» (структурні компоненти презентації містили наступні теми: «Подорожуйте екологічно», «Відмова від поліетиленових пакетів», «Відмова від одноразових пляшок та посуду», «Заощаджуйте енергію», «Ефективно використовуйте воду», «Зменшуйте кількість відходів», «Використовуйте речовини, дружні до природи», «Збереження лісу», «Купуйте екологічно»).

Наприкінці семінару учасники отримали сертифікати.

Інформацію підготувала: Варениченко А.Б.

_____________________________________________________________


V Регіональний науково-методичний семінар

«Екологічна освіта для сталого розвитку»

15 травня 2020 року Студентською науковою лабораторією «Екологічна освіта для сталого розвитку» кафедри початкової освіти був проведений он-лайнV Регіональний науково-методичний семінар «Екологічна освіта для сталого розвитку» (матеріали можна переглянути на сторінці Студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» у Facebook

https://www.facebook.com/groups/220854005858590/?notif_id=1587622930801505&notif_t=groups_invite_confirmed_feedback)
Метою проведення семінару стали презентації основних наукових досягнень членів студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» з формування еколого-орієнтованих цінностей у системі безперервної екологічної освіти в контексті викликів сьогодення.
На семінар були запрошені студенти ІІ-ІV курсів денної форми навчання ННІ СПМО Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, вчителі Мелітопольського, Якимівського районів Запорізької та Херсонської областей та науковці Приазовського Національного Природного парку.
Засідання науково-методичного семінару розпочалося з привітального слова проректора з наукової роботи, професора Москальової Л.Ю., яка окреслила важливість проведення заходів з формування екологічної культури.
Долучились до привітання учасників заходу Мелаш В.Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, керівника студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» та Саєнко Ю.О. – асистент кафедри початкової освіти ННІ СПМО Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку».
На семінарі виступили з доповідями та презентаціями студенти ННІ СПМО. Вони розкрили питання інноваційних підходів у сучасній екологічній освіті Нової української школи: технології організації та проведення природоохоронних акцій і тижнів екологічної освіти.


Дуже зацікавили студентів доповіді заступника начальника відділу рекреації та екоосвіти Приазовського національного природного парку Куришко Т.В. на тему «Значення сучасної еколого-освітньої роботи в природоохоронній діяльності Приазовського національного природного парку» та провідного фахівця з еколого-освітньої роботи Кучеренко Ю.О. на тему «Методика проведення еколого-освітніх заходів нетрадиційних форм екологічної освіти Приазовського національного природного парку».
Своїм досвідом щодо організації проектної діяльності учнів початкових класів як засобом формування природничої компетентності у рамках становлення НУШ поділились директор КЗ Чорноземненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області Куркуріна Л.Г. та вчитель початкових класів Старшова С.К.
Організація та проведення таких науково-методичних семінарів сприяє реалізації основної ідеї створення лабораторії – формування еколого-орієнтованих цінностей для сталого розвитку суспільства та просвітницької діяльності з екологічної освіти серед студентів та вчителів. Учасники семінару мали можливість показати свої методичні наробки з безперервної екологічної освіти: технології організації та проведення природоохоронних акцій (Година Землі), Тижнів екологічної освіти та екологічних проектів. Всі наукові досягнення членів лабораторії об’єднані однією головною метою – формування ціннісного ставлення до природи (на основі еколого-орієнтованих цінностей) для сталого розвитку нашого суспільства та підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах Нової української школи та викликів сьогодення.

Інформацію підготувала асистент кафедри початкової освіти куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» Ю.О.Саєнко

_____________________________________________________________

Підведено підсумки тижня екологічної освіти

20-24 квітня 2020 року

20-24 квітня 2020 року студентською науковою лабораторією «Екологічна освіта для сталого розвитку» кафедри початкової освіти був проведений он-лайн Тиждень екологічної освіти. Матеріали можна переглянути на сторінці студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» у Facebook
https://www.facebook.com/groups/220854005858590/?notif_id=1587622930801505&notif_t=groups_invite_confirmed_feedback)
Метою проведення заходу стала зацікавленість майбутніх вчителів початкових класів і вчителів-практиків міста та району у вирішенні проблеми з формування життєвих компетентностей молодших школярів на основі безперервної екологічної просвіти, виховання почуття приналежності до великого світу природи.
В он-лайн Тижні екологічної освіти взяли участь вчителі початкових класів Мелітопольського, Якимівського, Токмацького районів Запорізької області, вчителі Херсонської області, а також студенти 1-4 курсів денної та заочної форм навчання Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти.
Організаторами проведених заходів стали викладачі кафедри початкової освіти: професор Молодиченко В.В., доцент Мелаш В.Д., асистент Саєнко Ю.О.
20 квітня члени студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку» запропонували усім охочим долучитися до Екоквесту «Жити екологічно», а саме продемонстрували, як вони проводять ранкову зарядку, адже це допомагає швидше вийти зі стану сну, піднімає настрій, покращує самопочуття, активізує працездатність, заряджає енергією на весь день, зміцнює здоров’я.
21 квітня відбувся Фестиваль зеленого документального кіно. Молоді науковці Студентської наукової лабораторії цим заходом хотіли змінити стереотипи екологічного кіно, доводячи, що воно може бути яскравим, цікавим, незабутнім, вибуховим, назавжди змінюючи того, хто перегляне екострічку.
Фестиваль зеленого документального кіно – унікальний у своєму роді проект. Усі бажаючі змогли переглянути мультфільми, ролики та фільми на екологічну тематику.
22 квітня науковці дали корисні поради, як виростити «Город на підвіконні або бебі-салат». За наявності площі можна вирощувати навіть помідори та огірки. Однак найпростіше висіяти зелені культури з коротким періодом вегетації. Зазвичай їх вирощують на кухонних підвіконнях. Втім, головне, щоб їм вистачало світла.
23 квітня всі мали змогу долучитися до еко-челенджу «Мій екологічний слід». Всі охочі зробили фотозвіт своїх екологічних справ (сортування сміття, збір макулатури чи пластику, висаджування рослин чи дерев, виготовлення шпаківень, прибирання в садку тощо) та через соціальні мережі запросили інших повторити це.
24 квітня було проведено конкурс колажів з фото «Зелений спосіб життя».
Під час звітної конференції студенти висловили свої враження від проведеного он-лайн Тижня екологічної освіти та внесли свої пропозиції щодо проведення наступного заходу екологічного спрямування в он-лайн режимі.
Всі активні учасники отримали сертифікати.
Кафедра початкової освіти вдячна всім, хто долучився до заходу.

Інформацію підготувала куратор студентської наукової лабораторії

«Екологічна освіта для сталого розвитку» Саєнко Ю.О.