Вчена рада інституту

Вчена рада Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти є колегіальним органом управління інституту, який утворюється терміном на 5 років і здійснює загальне керівництво діяльністю інституту з питань освітньої, організаційно-методичної, наукової та інноваційної діяльності.

Діяльність Вченої ради інституту регламентується Положенням про Вчену раду факультету та навчально-наукового інституту Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та іншими положеннями МДПУ імені Богдана Хмельницького.

 

Загальна кількість членів Вченої ради у 2023-2024 н.р. складає 25 осіб.

План роботи Вченої ради Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти на 2023-2024 навчальний рік

 

Матеріали протоколів засідань Вченої ради ННІСПМО містяться на google-диску Директорату інституту.