Історія навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти

Історія становлення Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти – це історія розвитку двох факультетів – соціально-гуманітарного та факультету мистецтв та художньої освіти, які до об’єднання у 2013 році працювали окремо.

З 06 червня 1985 році  відповідно до наказу Міністерства вищих навчальних закладів та Міністерства освіти УРСР від 29.12.1984 року № 418/413 при Мелітопольському державному педагогічному інституті у зв’язку з реорганізацією Запорізького державного педагогічного інституту в Запорізький державний університет починає функціонувати музично-педагогічний факультет (при Запорізькому державному педагогічному інституті музично-педагогічний факультет працював із 1962 року). Очолював факультет до квітня  2004 року  Заслужений діяч мистецтв України, професор  Віктор Миколайович Овод.  Разом зі студентами факультету із Запоріжжя в Мелітополь переїхали досвідчені викладачі Алексеєв Ю.О., Бай Ю.М., Гордейчева Т.В., Гордейчев О., Волков О.Г., Падалко Г.І.. Разом із ними молоді спеціалісти, випускники консерваторій, педагогічних інститутів  Білецька М.В., Бобакова І.П., Боговіна Т.В., Веприцька Н.В., Горбікова К., Горела М.О., Дем’яненко О.І., Назаренко І.М., Полібіна І.В., Попова О.О., Просянікова І.Г., Стотика О.В., Рева В.Я., Федорова О.В. та інші стали основою нового викладацького колективу факультету.

В складі факультету станом на 01.09.1985 року було  дві кафедри:

методики музичного виховання, диригування та постановки голосу;

теорії і історії музики і гри на музичних інструментах.

В Мелітополі музично-педагогічний факультет розмістився у трьохповерховому історично відомому будинку купця Адеровіча за адресою вулиця О. Невського, будинок 67.  Майже півроку йшла реконструкція будівлі придатної для підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва – навчального корпусу №3 Мелітопольського державного педагогічного  інституту.

У 1990 році (наказ від 02.01.1990 року № 01-02) у Мелітопольському державному педагогічному інституті в ході реорганізації природничо-географічного факультету було засновано природничо-філологічний факультет. Факультет очолив досвідчений, педагог, учений, організатор, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Іван Охримович Стешко. Викладачі факультету Заброда Т.В., Лобода К.М., Мерзлікін А.Є., Молодиченко В.В., Соколова О.М., Сурков М.О., Тисячнюк І.П., Христова О.Ф. та інші здійснювали підготовку фахівців за спеціальностями «Географія та мова і література», «Біологія та мова і література», «Географія та фізичне виховання».

Цікавим є той факт, що будівля навчального корпусу №4 була побудована у кінці ХІХ століття. Його власником був купець Литягін, а тому будинок разом із прилеглими будинками називалися литягінські мануфактурні ряди. Щось на зразок сучасного супермаркету, де можна було придбати абсолютно все, від голок із нитками до кінної збруї.

Після Великої Вітчизняної був добудований другий поверх і будинок передали підприємству Мелітопольської швейної фабрики. Після того, як фабрика переїхала у свій нинішній будинок, ця будова поступова занепадала.

Але завдяки клопотанню ректора Івана Нікифоровича Тоцького будівлю за адресою вулиця К. Маркса, будинок 19 (нині вулиця М.Грушевського) було передано на баланс Мелітопольського державного педагогічного інституту. Будинок практично відновлювали з руїн. Колишня швейна фабрика поступово перетворювалася в навчальний корпус №4 Мелітопольського державного педагогічного інституту. З’явилися світлі аудиторії, лабораторії, кафедри.

Станом на 01.01.1992 року у структурі музично-педагогічного факультету вже п’ять кафедр:

Гри на оркестрових інструментах;

Гри на фортепіано;

Хорового диригування;

Теорії та історії музики;

Методики музичного виховання і постановки голосу.

У цьому ж році відбулася перша закордонна гастроль оркестру народних інструментів під керівництвом професора Овода В.М. та доцента Бая Ю.М.  на міжнародний фестиваль “Фанфари без кордонів” у місто Вільфранш де Руерг (Франція). Ця перша гастроль на міжнародний фестиваль стала початком міжнародного визнання колективу оркестру народних інструментів Мелітопольського державного педагогічного інституту, який неодноразово брав участь у різноманітних музичних форумах  – 1996 рік – м. Мазаме (Франція); 1997 рік – м. Кастелон де ла План (Іспания); 1999 рік – м. Валансьєн, м. Бріуд (Франція); 2001 рік – м. Монтрежо (Франція).

У 1993 році (наказ від 31.08.1993 року № 52-02 ) природничо-філологічний факультету зв’язку з відкриттям філологічного факультету було перейменовано на  природничо-гуманітарний.

Факультет не тільки змінював назви, а й зміцнювалася його матеріально-технічна база, збільшувалася кількість спеціальностей. Так, наказом від 19.04.1996 року № 38-02 була організована кафедра дошкільного виховання, яка 04.09.1996 року (наказ № 94-04) отримала назву кафедри теорії і методики дошкільного виховання й стала випусковою для підготовки фахівців зі спеціальності «Дошкільне виховання».

З 1995 року на музично-педагогічному факультеті розпочато набір за напрямом підготовки «Музика та початкова освіта».

Протягом 1995-1996 навчального року деканом природничо-гуманітарного факультету був кандидат наук,  доцент Володимир Миколайович Дятлов.

У 1996 році деканом факультету був призначений на той час ще кандидат наук, доцент Валентин Вікторович Молодиченко, який керував ним до вересня 2003 року.

Знаменним для розвитку факультету став 1997 рік.

У зв’язку із затвердженням Міністерством освіти і науки України нових спеціальностей для абітурієнтів 1997 року наказом від 21.04.1997 р. № 39-02 природничо-гуманітарний факультет перейменовано в соціально-гуманітарний.

В цьому ж році наказом від 28.05.1997 року № 50-02 у зв’язку з відкриттям в інституті спеціальності «Практична психологія» кафедру психології перейменовано в кафедру загальної та практичної психології.

У зв’язку з відкриттям спеціальності «Початкове навчання і іноземна мова і література» наказом від 29.08.1997 року № 71-02 кафедра теорії і методики дошкільного виховання перейменована в кафедру  теорії і методики початкового навчання  і дошкільного виховання.

У 1999 році на музично-педагогічному факультеті розпочато традицію щорічного проведення Всеукраїнського, а з 2000 року – Міжнародного фестивалю слов’янської фортепіанної музики, який проводився до 2011 року і об’єднував творчу талановиту молодь з України, Росії, Білорусії, Польщі, Китаю.

З 2001 року на базі соціально-гуманітарного факультету функціонує єдиний в Україні експериментальний клас при педагогічній лабораторії університету, у якому впроваджуються авторські розробки викладачів, проводяться навчальні й виробничі практики студентів, наукові дослідження психолого-педагогічного напрямку.

У 2002 році на соціально-гуманітарному факультеті виділено окрему структурну одиницю – кафедру практичної психології, яку очолила кандидат психологічних наук, доцент Галина Василівна Марковець. У цьому ж році засновано загальноуніверситетську кафедру загальної психології, на чолі якої стала кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Пантеліївна Добровольська.

З 2002 року на музично-педагогічному факультеті розпочато набір за напрямом підготовки «Музика і художня культура» та «Музика і практична психологія».

У 2003 році ліцензовано магістратуру за спеціальністю 8.02020401«Музичне мистецтво», а у 2004 році ліцензовано напрям підготовки 6.020202 «Хореографія».

З жовтня по грудень 2003 року деканом соціально-гуманітарного факультету працювала доктор педагогічних наук, професор Ольга Олександрівна Фунтікова.

З січня 2004 року деканом соціально-гуманітарного факультету призначено кандидата педагогічних наук, доцента Олену Василівну Федорову. У цьому ж році ліцензовано спеціальність 6.010106 «Соціальна педагогіка».

Деканом музично-педагогічного факультету з квітня по серпень 2004 року призначено кандидата мистецтвознавства, професора Юрія Миколайовича Бая.

Наказом від 26.08.2004 року № 160-02  музично-педагогічний факультет перейменовано на факультет мистецтв та художньої освіти, а деканом факультету призначено кандидата педагогічних наук, доцента Сергія Олександровича Феруза.

У цьому ж році наказом ректора від 09.07.2004 року створено Міжкафедральну лабораторію музично-виконавського мистецтва, яку очолив доцент  С.О.Феруз.

У 2007 році на соціально-гуманітарному факультеті відкрито кабінет педагогічного та психологічного консультування, пріоритетними напрямками діяльності якого стало збереження психологічного здоров’я та створення позитивного психологічного клімату в студентських колективах.

У 2011 році на музично-педагогічному факультеті акредитовано  спеціальність «Музичне мистецтво»  із додатковими спеціалізаціями «Художня культура», «Режисура виховних шкільних заходів», «Хореографія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр.

У 2013 році відповідно до наказу № 231-01 від 30.08.2013 року «Про організацію навчально-виховної та наукової роботи в МДПУ імені Богдана Хмельницького» на базі ліквідованих соціально-гуманітарного і факультету мистецтв та художньої освіти створено Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти (далі ННІСПМО). Директором ННІСПМО  призначено кандидата педагогічних наук, доцента Олену Василівну Федорову.

На сьогоднішній день ННІСПМО здійснює підготовку майбутніх фахівців за 6 спеціальностями: «Дошкільна освіта» (додаткові спеціалізації: «Початкова освіта» та «Логопедія»), «Початкова освіта» (додаткові спеціалізації: «Мова і література» та «Християнська етика»), «Психологія», «Соціальна робота» (додаткова спеціалізація «Соціальна педагогіка»), «Музичне мистецтво» (додаткові спеціалізації: «Естрадний спів» та  «Художня культура»), «Хореографія».

Сьогодні освітній процес в ННІСПМО здійснюють 7 кафедр.

Випускові кафедри:

соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти (завідувач доктор педагогічних наук, професор Москальова Людмила Юріївна);

початкової освіти, до складу якої входить секція з іноземних мов (завідувач кандидат педагогічних наук, професор Люріна Таніта Іванівна);

психології (завідувач доктор психологічних наук, професор Бочелюк Володимир Йосипович);

інструментального виконавства та музичного мистецтва естради(завідувач кандидат педагогічних наук, доцент Білецька Марина Валентинівна);

теорії і методики музичної освіти та хореографії (завідувач доктор педагогічних наук, професор Сегеда Наталя Анатоліївна).

Невипускові кафедри:

англійської мови (завідувач кандидат філологічних наук, доцент Музя Євген Михайлович);

філософії (завідувач доктор філософських наук, професор Олексенко Роман Іванович).

На базі Навчально-наукового інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти працюють:

Науково-дослідна лабораторія духовно-морального виховання Інституту духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені В.Даля та Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (керівник – доктор педагогічних наук, професор Москальова Людмила Юріївна);

2. Центр корекційно-розвивальних технологій для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (керівники – кандидати педагогічних наук, доценти Журавльова Лариса Станіславівна та Шевченко Юлія Михайлівна);

3. Студентська наукова лабораторія «Екологічна освіта для сталого розвитку» (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Мелаш Валентина Дмитріївна);

4. Міжкафедральна науково-практична лабораторія художньо-виконавської і педагогічної самореалізації вчителя мистецтва та хореографії (керівник – доктор педагогічних наук, професор Сегеда Наталя Анатоліївна);

5. Психологічний центр (керівник – кандидат психологічних наук, доцент Фалько Наталя Миколаївна).

Інститут дбає про підготовку власних кадрів вищої кваліфікації. Серед викладачів Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти  сьогодні працюють випускники інституту, університету минулих років:

Доктори наук, професори: Молодиченко В.В. Москальова Л.Ю., Сегеда Н.А..

Кандидати  наук, доценти: Аверіна К.С., Александров Д.В., Антоненко О.М., Білецька М. В., Гончарова О.А., Гузь В.В., Гузь Н.В., Єрмак Г.В., Канарова О.В., Кобильник Л.М., Котова Л.М., Кочкурова О.В., Маслова А.В., Мільчевська Г.С., Молодиченко Н.А., Музя Є.М., Назаренко І.М., Прокоф’єва О.О., Сопіна Я.В., Тараненко Г.Г., Фалько Н.М., Федоров М.П.,  Федорова Л.М. Федорова О.В., Царькова О.В., Червонська Л.М. Шевченко Ю. В., Шевченко С.В., Яковенко І.О.

Старші викладачі – Варіна Г.Б., Вахняк Н.В., Власенко Е.А, Жейнова С.С., Каткова Т.В., Кірсанова С.С., Казьміна Н.О., Підварко Т.О..

Викладачі – Дем’яненко Т.А., Денисенко А.А., Єрьоміна Л.Є., Саєнко Ю.О., Брежнєва С.Б., Лазаренко С.С..

Концертмейстери – Врубель Г.Ф., Коваленко Ю.В., Колоніна Л.Г., Переверзєва О.В., Савлук І.В., Ришкевіч О.А., Харченко Ю.Т..

Лаборанти – Васіна М.В., Мальцева Л.І., Калюжна І.Г., Курносова К.В., Пижик Д.І., Ціомашко С.Д., Шершньова О.В..

Помічник директора інституту – Волкова Ю.Н..

Гордістю ННІСПМО є сімейні династії:

Александров Валентин Миколайович, Александрова Галина Іванівна, Александров Денис Валентинович;

Волков Олександр Григорович, Волкова Віра Андріївна;

Гузь Володимир Васильович, Гузь Наталія Василівна;

Заброда Станіслав Миколайович, Заброда Тетяна Вікторівна, Кірсанова Світлана Станіславівна;

Молодиченко Валентин Вікторович та Молодиченко Наталія Алімджанівна;

Федоров Микола Пателійович, Федорова Олена Василівна, Федорова  Лідія Миколаївна.

Отже, як засвідчує історія, за час свого існування два факультети перетворилися у важливий і добре знаний навчально-науковий та просвітницький осередок, ставши справжньою школою професійного і громадянського гартування для сотень молодих фахівців. Багато з них успішно працюють за обраною спеціальністю, займаються науковою роботою, роблять свій внесок у розвиток соціально-гуманітарної сфери Української держави.

Інститут не тільки навчає, розвиває міжнародну наукову й освітню мобільності викладачів і студентів, а дбає про те, щоб кожен випускник був конкурентоздатний на ринку праці. Інституту дав путівку у життя майже двом тисячам своїх вихованцям, озброївши їх сучасними фундаментальними знаннями, прагненням до творчих пошуків, активною громадською позицією.

Каф.іноземних мов