Освітній процес кафедри початкової освіти

Спеціальність 013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Освітньо-професійні програми: 

Початкова освіта. Іноземна мова

ОП Початкова освіта. Іноземна мова 

Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Навчальний план – 2020 бакалавр

Початкова освіта. Християнська етика

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

 

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Термін навчання – 1 рік 4 місяці

Освітньо-професійні програми:  

Початкова освіта. Іноземна мова

ОП Початкова освіта. Іноземна мова

Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Наказ про введення в дію освітніх програм та навчальних планів (№12/01-05 від 03.04.2019)

ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта – 2019

Навчальний план – 2019

ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта – 2020

Навчальни план – 2020

Початкова освіта. Християнська етика

ОП Початкова освіта. Християнська етика

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 19-20 н.р. (магістр)

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 20-21 н.р. (магістр)

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ для здобувачив другого (магістерського) рівня освіти

Методичні рекомендації до написання , оформлення і захисту дипломних робіт

 

БАЗИ ПРАКТИК ТА ПАРТНЕРСТВО

Договори про співпрацю

Договір про проведення навчальних та виробничих практик

Щоденник, методичні рекомендації з виробничої практики

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчального закладу, а також на сучасних підприємствах і в організаціях, установах різних галузей господарювання. Метою практики є оволодіння сучасними методами, формами організації праці в майбутній професії, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта за навчальним планом проводяться навчальні та виробничі практики.

Навчальні практики проводяться з психолого-педагогічних дисциплін, основ природознавства, іноземної мови, інклюзивної освіти, християнської етики.

Виробнича практика (педагогічна) проводиться на базі закладів освіти м. Мелітополя та місцем проживання чи основної роботи здобувачів вищої освіти під керівництвом викладачів-методистів кафедри.

Змістом навчальних і виробничих практик є також збір фактичного матеріалу для виконання курсових і дипломних робіт.

 

Види практик:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: навчальна (педагогічна) практика, практика з інклюзивної освіти, практика з основ природознавства, практика з іноземної мови, практика з християнської етики, виробнича практика (педагогічна).

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: виробнича практика (педагогічна).

 

Бази практик (організації, підприємства, установи):

  • Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області (Договір № 01/36-37 від 10.05.2019 р.)
  • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Роздольська сільська рада Михайлівський район Запорізька область (Договір № 46/38-06 )
  • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Договір № 43/38-06 від 27.11.2019 р.)
  • КВНЗ «Нікопольський педагогічний коледж» Дніпропетровської області (Договір №48/48-19/2017 від 01.11.2017 р.)
  • Запорізький педагогічний коледж (Договір №33/48-19/2017 від 03.07.2017 р.)
  • Бериславський педагогічний коледж (Договір №32/48-19/2017 від 29.06.2017 р.)
  • Благодійна організація «Благодійне об’єднання “Соціальний фонд”» (Договір №14/48-19/2017 від 29.09.2017 р.)