Дубяга Світлана Миколаївна – завідувач кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти.
В університеті працює з 1999 року.
 
Освіта:

  1. Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д.Осипенко (рік закінченя – 1992 р. Спеціальність „Педагогіка і методика початкового навчання” Кваліфікація „Вчитель початкових класів”).

 
Досягнення
Авторка понад 90 наукових праць, з яких:
колективних монографій – 4; навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій – 8; публікації у фахових наукових виданнях України – 35; у зарубіжних – 5 (у тому числі 2 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection); тези доповідей у матеріалах конференцій – 33, авторських свідоцтв – 7.
Відповідальний секретар приймальної комісії університету (2014-2017 рр.), заступник відповідального секретаря приймальної комісії (2018 р.), відповідальний секретар приймальної комісії (2019-2020 рр.).
Відповідальний редактор збірника праць «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка» (з 2012 р. і до тепер).
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм (протокол № 17 від 23 грудня 2019 р.)
Член галузевої комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, що відбувався 26-27 березня 2015 року (Наказ Міністерства освіти і науки України за №1193 від 21.10.2014 р.).
Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта», що проходила в Кіровоградському педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 20-22 квітня 2016 р. (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1247 від 27.11.2015 р.).
Член комісії для здійснення планової вибіркової виїзної перевірки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у період з 31 жовтня по 09 листопада 2016 року (Наказ Державної інспекції навчальних закладів України №01-13/165 від 26 жовтня 2016 р.).
Член апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт із галузі «Початкова освіта» у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 11 квітня 2018 року (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10.10.2017 р.).
 
Наукові інтереси: технологія підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності, інноваційні технології навчання в початковій школі.

 

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=fKV1VTwAAAAJ&hl=ru

ORCID – http://orcid.org/0000-0001-5303-6726

ResearcherID – https://publons.com/researcher/3637566/publications/

ReseacherGate – https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Dubiaha

Бібліометрика української науки