Участь у конференціях

Участь у конференціях за формою:

№ з/п Назва конференції; Прізвища учасників;

 

Статус конференції Дата і місце проведення конференції;

 

Форма участі (тези, доповідь, тощо).

 

1. Нова лінгвістична парадигма: Теоретичні та прикладні аспекти Музя Є.М. IV міжнародна конференція 16 – 17 травня 2019 року, ОНУ ім. І.І. Мечникова Доповідь
2. Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст. Музя Є.М.

 

IIВсеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

 

6-8 червня 2019 р., МДПУ ім..Богдана Хмельницького, Мелітополь, Україна Тези
3. Шості міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка: до 90-річчя від дня народження (1929-2009)

 

Музя Є.М.

 

Міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента 26-27 вересня 2019 року, філологічний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова Очна участь
4. 2019 National TESOL-Ukraine Convention Чорна О.О. міжнародня April 9-10, 2019, Kharkiv Стаття
5. Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст Чорна О.О.

.

IIВсеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 6-8 червня 2019 р., Мелітополь, Україна Тези
6. English language workshop at the Odesa Gymnasium № 2 Чорна О.О.

 

Треннінг з англійської мови 5 грудня, 2019р., Одеса, Україна Участь
7. Science, research, development.Pedagogy.#4 (Наука, исследования, развитие.Педагогика.#4), Барселона, Іспанія Христова О.Ф. міжнародна Барселона, Іспанія, квітень, 2019 р. Стаття
8. Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст. Христова О.Ф.

 

IIВсеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

 

6-8 червня 2019 р., Мелітополь, Україна Тези
9. “Сучасна наука: тенденції та перспективи” Христова О.Ф.

 

Всеукраїнська Internet-конференція 23-24 жовтня 2019 р., Мелітополь, Україна Тези
10. Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст. Приходько І.М. IIВсеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

 

6-8 червня 2019 р., Мелітополь, Україна Тези
11. «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації»

 

Мілько Н.Є. III Міжнародна науково-практична конференція 19 квітня 2019 року,

м. Острог

стаття
12. «Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи:

Світові освітні практики, український контекст»

Мілько Н.Є. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 6-7 червня 2019 року, м. Мелітополь Учаcть в організації та проведенні,

стаття

13. «Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи:

Світові освітні практики, український контекст»

Денисенко Н.В. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 6-7 червня 2019 року, м. Мелітополь
14 «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному

просторі»

Денисенко Н.В. VІІІ Міжнародна наукова конференція

 

29 березня 2019 року, м.Мелітополь стаття
15. «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» Молодиченко

Н.А.

ІІ International scientific conference February 22th, 2019, Kaunas дистанційна
16. Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи. Молодиченко Н.А. Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференція м. Мелітополь, 10 травня 2019 дистанційна
17. Зміст і технології навчання у педагогічній професійній освіті Молодиченко Н.А. Всеукраїнська науково-практична конференція м. Переяслав-Хмельницький,

18 січня 2019

очна
18. Міжнародна комунікація та перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку Молодиченко Н.А. Міжнародна науково-методична конференція м. Переяслав-Хмельницьки,

15 березня 2019

дистанційна
19. Тренінг “Розвиваємо навички 21 століття” в рамках І Відкритого освітнього форуму “Нова українська школа: партнерство в дії” Гончарова О.А. Міжвузівський форум 10 січня 2019 р., МДПУ імені Богдана Хмельницьког. Отримано сертифікат Проведення майстер-класу
20. Зимова школа професійної майстерності для викладачів англійської мови та методики її навчання Гончарова О.А. Міжвузівська школа професійного зростання 15-21. 01.2019

м. Львів.

Проведення тренінгу
21. «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики» «Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges» Гончарова О.А. Міжнародна науково-практична конференція 27-28 лютого, 2019 року м. Івано-Франківськ Тези
22. «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст»

 

Гончарова О.А. ІІ Міжнародна науково-практична конференція 18-19. 04.2019 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Тези

Отримано сертифікат.

23. «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі Нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення» Гончарова О.А. Міжнародна науково-практична конференція 12-13 вересня 2019р., м.Мелітополь Виступ, стаття

Отримано сертифікат

24.  «Американський варіант англійської мови та американські студії» Гончарова О.А. Навчальний семінар за програмою підвищення кваліфікації 4.10.2019 року, м.Запоріжжя

 

 

Очна участь у семінарі

Отримано сертифікат (30 год)

25. Конференція-презентація результатів оцінювання проекту Британської Ради «Шкільний учитель нового покоління»

 

Гончарова О.А. Всеукраїнська конференція 26 листопада 2019 року  м.Київ. Очна участь Отримано сертифікат
26. Науково-практична конференція МАН «Інтелект 2019» Калужська

Л. О.

 

регіональна 24.04.2019

Мелітополь

доповідь
27. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистіснопрофесійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст» Калужська

Л. О.

 

всеукраїнські 6.06.2019

Мелітополь

доповідь
28. Всеукраїнська конвенція TESOL Україна «Мислимо глобально -викладаємо локально» Кірсанова С.С., Казьміна Н.О.,

 

всеукраїнська 9-10 квітня,

м. Харків

тези
29. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя нової української  школи: світові освітні практики, український  контекст» Кірсанова С.С.,

Казьміна Н.О.,

Фаліна Г.М.

всеукраїнська 6-7 червня,

м.Мелітополь

тези
30. ХVІ міжнародна науково-практична конференція з «Лінввокультурна освіта у інформацій-ному суспільстві», у Національ-ному університеті «Чернігів-ський колегіум»

імени Т. Г. Шевчен-ка

Казьміна Н.О.,

Кірсанова С.С.

 

всеукраїнська 11-12 жовтня

2019 р.

 

стаття
31. Всеукраїнської науково-практичної

інтернет-конференції

Формування навичок міжкультурної комунікації: досягнення, рецепції, перспективи.

Кірсанова С.С. всеукраїнська 10 травня

2019 рік

тези
32. «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» Рибалко Н.М. міжнародна Мелітополь,

26 березня, 2019 р.

доповідь
33. «Пріоритетні напрями психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі нової української школи: організація, координація, науково-методичне забезпечення» Рибалко Н.М. Міжнародна науково-практична конференція Мелітополь, вересень 12, 13 вересня 2019 р. Доповідь
34. «Нова українська школа: Партнерство в дії» (8 год) Подпльота С.В. І Відкритий освітній форум

 

 

10 січня 2019 року, м. Мелітополь

 

Учасник, організатор майстер-класу «Тьюторство в умовах сучасної освіти»
35. «Ознайомлення з освітніми інтернет-ресурсами та сервісами» Подпльота С.В. Навально-методичний семінар 2 год., м. Мелітополь, 2019 Очна

Учасник

 

36. «Методологічна основа тьюторської діяльності» Подпльота С.В. Науково-практичний семінар 25.11.2019, м. Василівка Організатор