Обговорення освітньої програми Середня освіта. Музичне мистецтво (за видами)

OCBITНЯ ПPOГPAMA 

Cepeдня oсвіта. Музичне мистецтво (за видами)

(наказ №11/01-05 від 28.05.2020 р.)

посилання

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Музичне мистецтво» другий (магістерський) рівень вищої освіти

Гарант доц. Білецька М.В.

посилання

_______________________________________________________

OCBITНЯ ПPOГPAMA 

Cepeдня oсвіта. Музичне мистецтво (за видами)

(наказ №24/01-05 від 29.06.2021 р.)

посилання

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Музичне мистецтво» другий (магістерський) рівень вищої освіти

Гарант доц. Білецька М.В.

посилання

_______________________________________________________