Обговорення освітньої програми Середня освіта. Музичне мистецтво

OCBITНЯ ПPOTPAMA 

посилання
Cepeня oсвіта. Музичне мистецтво (за видами)

 

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Музичне мистецтво» другий (магістерський) рівень вищої освіти

Гарант доц. Білецька М.В.

посилання

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Музичне мистецтво» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Гарант доц. Панченко Г.П.

посилання