Освітній процес кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради

OCBITНЯ ПPOГPAMA 

Cepeдня oсвіта. Музичне мистецтво (за видами)

(наказ №11/01-05 від 28.05.2020 р.)

посилання

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Музичне мистецтво» другий (магістерський) рівень вищої освіти

Гарант доц. Білецька М.В.

посилання

_______________________________________________________

OCBITНЯ ПPOГPAMA 

Cepeдня oсвіта. Музичне мистецтво (за видами)

(наказ №24/01-05 від 29.06.2021 р.)

посилання

Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Середня освіта. Музичне мистецтво» другий (магістерський) рівень вищої освіти

Гарант доц. Білецька М.В.

посилання

℘ ℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘м℘℘℘м℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Склад

Екзаменаційної (атестаційної) комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти та присвоєння кваліфікації за ступенем вищої освіти та присвоєння кваліфікацій за ступенем вищої освіти “Бакалавр”, “Магістр” денної форми навчання

переглянути

 

Програма

комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності до атестації здобувачів Спеціальності 014.13. Середня освіта. Музичне мистецтво, освітньо-професійної програми Середня освіта. Музичне мистецтво, ступеня віщої освіти «Бакалавр»

переглянути

 

 

Програма

кваліфікаційного екзамену випускників магістратури

Освітній ступень: магістр

Кваліфікація:  викладач вокалу (естрадно-джазового)

Програма

кваліфікаційного екзамену випускників магістратури

Освітній ступень: магістр

Кваліфікація:  викладач музичного інструменту

(скрипка, фортепіано, домра, гітара, баян, бандура,

духові інструменти)