Освітній процес кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва естради

 ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “Середня освіта (Музичне мистецтво)”

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта

Гарант освітньої програми доцент Білецька М.В.

Переглянути програму

_______________________________________________________

℘ ℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘м℘℘℘м℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Склад

Екзаменаційної (атестаційної) комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти та присвоєння кваліфікації за ступенем вищої освіти та присвоєння кваліфікацій за ступенем вищої освіти “Бакалавр”, “Магістр” денної форми навчання

переглянути

 

Програма

комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності до атестації здобувачів Спеціальності 014.13. Середня освіта. Музичне мистецтво, освітньо-професійної програми Середня освіта. Музичне мистецтво, ступеня віщої освіти «Бакалавр»

переглянути

 

 

Програма

кваліфікаційного екзамену випускників магістратури

Освітній ступень: магістр

Кваліфікація:  викладач вокалу (естрадно-джазового)

Програма

кваліфікаційного екзамену випускників магістратури

Освітній ступень: магістр

Кваліфікація:  викладач музичного інструменту

(скрипка, фортепіано, домра, гітара, баян, бандура,

духові інструменти)