Робочі програми дисциплін кафедри

Освітньо-професійна програма

“Середня освіта. Музичне мистецтво” першого рівня вищої освіти

Обов’язкові компоненти

1 курс

 1. “Музично-інструментальне виконавство”
 2. “Музично-інструментальне виконавство” (СТН)

2 курс

Обов’язкові компоненти

 1. “Музично-інструментальне виконавство”
 2. Основний музичний інструмент”

Вибіркові компоненти

 1. Теорія і практика естрадного мистецтва” СТН
 2. “Методика викладання естрадного вокалу” СТН
 3. “Методика навчання грі на естрадних музичних інструментах”

3 курс

Обов’язкові компоненти

 1. “Музично-інструментальне виконавство”
 2. “Основний музичний інструмент”
 3. “Основи наукових досліджень”

Вибіркові компоненти

 1. “Теорія, методика і практика естрадного вокального мистецтва”

4 курс

Обов’язкові компоненти

 1. “Музично-інструментальне виконавство”
 2. “Основний музичний інструмент”

Вибіркові компоненти

 1. “Теорія і практика естрадного мистецтва”
 2. “Методика естрадного мистецтва”

Освітньо-наукова програма 

“Середня освіта. Музичне мистецтво” другого рівня вищої освіти

Обов’язкові компоненти

1 курс

 1. «Історія і методика вищої мистецької освіти» 
 2. Виконавське мистецтво”
 3. “Психологія музичної діяльності”

2 курс

 1. “Теорія культури”
 2. Виконавське мистецтво”

Вибіркові компоненти

3. “Сучасні технології виконавської підготовки педагога-музиканта”

 

Освітня програма

Хореографія

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Обов’язкові компоненти

1 курс

Гра на музичному інструменті

2 курс

Гра на музичному інструменті

3 курс

Гра на музичному інструменті

4 курс

Гра на музичному інструменті