Підвищення кваліфікації, стажування викладачів кафедри

Доц. Білецька М.В. –  стажування в Інституті мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова, кафедра інструментального  та оркестрового виконавства, 2017 р.

Доц. Котова Л.М. – стажування в Інституті мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова, кафедра інструментального  та оркестрового виконавства, 2017 р. Довідка №188 від 17.06.2016 р.

Доц. Черняк Є.Б. – науково-професійне стажування (Вища лінгвістична школа у м. Ченстохова, Польща, 7.05.2018 – 7.07.2018 року), свідоцтво від 7.07.2018 р.

Доц. Антоненко О.М.науково-професійне стажування (180 годин). Вища лінгвістична школа у м. Ченстохова, Польща, 20.10.2017 – 20.01.2018 р.

Ст.викл. Підварко Т.О. – стажування в Інституті мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова, кафедра інструментального  та оркестрового виконавства. Довідка № 114 від 25.04.2017 р.