Звіти з наукової діяльності

Звіт з наукової теми кафедри “Психологічні засади гармонізації освітнього простору: проектування, моделювання та експертиза здоров’язбережного професійного зростання майбутніх фахівців” (2018-2020 рр.)