Освітні програми кафедри психології

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Спеціальність – 053 Психологія (денна, заочна форми навчання)

Наказ про введення в дію освітніх програм (№21/1-05 від 27.06.2019)

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Клінічна психологія (2019 р.)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Психологічне консультування (2019 р.)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Клінічна психологія (2016 р.)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Психологічне консультування (2016 р.)

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма – Психологія. Практична психологія (2018 р., 2019 р.)

 


НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Психологія. Клінічна психологія – навчальний план – набір 2021 р.

Психологія. Психологічне консультування – навчальний план – набір 2021 р.

Психологія. Клінічна психологія – навчальний план – набір 2020 р.

Психологія. Психологічне консультування – навчальний план – набір 2020 р.

Психологія. Клінічна психологія – навчальний план – набір 2019 р.

Психологія. Психологічне консультування – навчальний план – набір 2019 р.

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Психологія. Практична психологія – навчальний план – набір 2021 р.

Психологія. Практична психологія – навчальний план – набір 2020 р.