Психологічний центр 

Психологічна консультація працює щоденно з 14:00 до 16:00 – аудиторія 123, 4 корпус, 2 двері, 2 поверх

Понеділок: факультет інформатики, математики та економіки, доц. Ковальова Ольга Вікторівна, доц. Прокоф’єва Олеся Олексіївна

Вівторок: ННІ СПМО, доц. Гузь Наталія Василівна, ст.викл. Шевченко Світлана Віталіївна

Середа: хіміко-біологічний факультет, ст.викл. Варіна Ганна Борисівна

Четвер: філологічний факультет, доц. Денисов Ігор Геннадійович, ст.викл. Титаренко Олена Іллівна; природничо-географічний факультет, cт. викл. Каткова Тетяна Анатоліївна

або за попереднім записом за телефоном (0619) 44-86-24

Методичні рекомендації кураторам

Рекомендації психолога для здобувачів

Слідкуйте за об’явами на стендах деканатів, директорату, гуртожитків.

Адреса: вул. Грушевського, 19, Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти, IV корпус, 2 вхід (навпроти музею), 2 поверх, аудиторія 123

E-mail: psy.kafedra@mail.ru

 

ПРО ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

Модернізація суспільних відносин, зокрема освітнього процесу імперативно вимагає створення та апробації психологічного знання, яке мало би сприяти адаптації здобувачів вищої освіти до нових форм і умов життєдіяльності і потребує оптимізації психологічного супроводу науково-освітнього та культурно-просвітницького процесу. Виконання цих завдань зумовило реорганізацію психологічної служби університету та створення у 2015 році на її базі Психологічного центру (керівник – Фалько Н.М. к.психол.н., доцент).

Психологічний центр як структурний підрозділ МДПУ імені Богдана Хмельницького здійснює науково-методичну, культурно-просвітницьку та організаційно-виховну діяльність щодо поширення простору соціально-психологічних та особистісних можливостей студентської молоді.

Метою діяльності психологічного центру є психологічне забезпечення та підвищення ефективності професійно-особистісного зростання усіх учасників освітнього процесу, захист їх психічного здоров’я, соціального благополуччя та гармонійного входження у спільний простір багатогранного життя.

Нормативні документи психологічного центру

Основними видами діяльності Психологічного центру є

 • науково-дослідницький,
 • просвітницько-профілактичний,
 • діагностичний,
 • психокорекційний,
 • тренінговий,
 • консультативно-методичний.

Значне місце у цій діяльності посідають психологічна підтримка успішної адаптації здобувачів вищої освіти та створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку, самовиховання, самореалізації особистості студента.

Психологічний центр як організатор практико-орієнтованої діяльності здійснює:

 • впровадження інноваційних технології, особистісно-орієнтованих технологій, які спрямовані на підвищення ефективності науково-освітнього процесу шляхом його індивідуалізації та диференціації, створення атмосфери комфорту в процесі навчання, розширення простору співробітництва між викладачами та здобувачами вищої освіти;
 • організацію науково-практичних семінарів: «Потенціал особистості в період адаптації до умов ВНЗ», «Шлях від власного «Я» до громадянської ідентичності»,
 • організацію круглих столів «Особливості роботи психолога з неповнолітніми, які знаходяться в конфлікті з законом», «Позитивна групова мотивація – сходинка до згуртованості колективу», «Аксіологізація культурно-освітнього простору особистості»,
 • організацію інформаційно-просвітницьких заходів «Сучасні інноваційні технології в діяльності практичного психолога», «Компетентнісний підхід у вищий освіті: можливості, проблеми взаємної конвертації навчання у світовому культурно-освітньому просторі»,
 • організацію інформаційно-профілактичних заходів «Профілактика та попередження суїцидальної поведінки» тощо.

Технології цілепокладання та життєтворення, що зорієнтовані на усвідомлення цілей майбутньої професії, формування віри у свої можливості та власний успіх, сподівання на позитивні перспективи в майбутньому реалізуються у таких заходах:

 • work cafe – моніторинг та експертиза діяльності та особистісно-професійного зростання практичних психологів дитячих навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів міста та району;
 • волонтерська діяльність студентів та викладачів.

Окремим напрямом діяльності центру є запровадження тренінгових технологій, авторських тренінгів як системи відпрацювання певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів розв’язання різних видів завдань, типових для людини з високорозвиненою мотивацією:

 • авторські тренінгові програми: «Арт-терапія в роботі з дітьми та їх батьками», «Гештальт-підхід в роботі з дітьми та підлітками», «Школа свідомого батьківства», «Незвичайна дитина».
 • авторські майстер-класи:
  • «Взаємодія батьків та дітей».
  • «Відверто про таємне»,
  • «Вмієте зберігати свої кордони? Так, ні, напевно…»,
  • «Гра в камінці»,
  • «Дерево як образ Я»;
  • «Ефективні комунікації. Внутрішні і зовнішні»,
  • «Жінка-Берегиня роду»,
  • «Жити або існувати»,
  • «Кожна дитина має знати, де сидить Бабай»,
  • «Корекція емоційної сфери дітей методами арт-терапії»,
  • «Королівство моєї душі»,
  • «Магія жіночності»,
  • «Майстерня бажань»,
  • «Моя перлина»,
  • «Не бійся, я з тобою»,
  • «Подорож до матусиної сумки»,
  • «Прояви психосоматики при емоційному вигоранні»,
  • «Радість!? Задоволення!? Щастя!?»,
  • «Ростемо або дорослішаємо?»,
  • «Світ всередині та зовні», .
  • «Сторінками шкільних зошитів»;
  • «Таємничий ресурс»,
  • «Ти та Я, та ми з тобою»,
  • «Тимбілдінг»,
  • «Харизматичний оратор»;
  • «Хто головний – тіло, розум, почуття або Я?»,
  • «Це Я…із пластиліну»,
  • «Чарівна країна почуттів».

 • психологічні студії: «Стресостійкість – як фактор психологічного здоров’я»;
 • тренінги для практичних психологів та фахівців соціальних служб: «Вдосконалення психологічної допомоги, що надається дітям та підліткам у постконфліктних ситуаціях», «Вдосконалення надання психологічної підтримки дорослим у постконфліктних ситуаціях».

Психологія інтеракцій та діалогу як проблема, що не має однозначного вирішення в науці та практиці, знаходяться у полі зору працівників. Їх обговорення відбувається шляхом:

 • інтегративних технік та психологічної консультативної допомоги дітям/ сім’ям внутрішньо переміщених осіб, учасникам АТО та їх сім’ям, які переживають посттравматичний стресовий синдром та ситуацію життєвої кризи;
 • діалогів-презентацій стейкхолдерів і студентів магістратури спеціальності Психологія «Я – психолог-професіонал»;
 • психологічних дебатів: «Ресурси бажань = бажані ресурси».

З метою розв’язання різних проблем, стимулювання інтересу здобувачів вищої освіти до самостійного опанування певними компетентностями використовуються

 • проектні технології та ділові ігри: «Як не потрапити на гачок маніпулятора», «Самоактуалізація внутрішнього потенціалу: розвиток навичок конструктивної комунікації»;
 • моделювання: «Особистість компетентного психолога: від теорії до практичної діяльності»;
 • технології розвитку творчості – стимуляція у здобувачів вищої освіти інтересу до пізнавальної діяльності за допомогою завдань творчого характеру (форум-театр: «Театр життя»; майстер-класи: «Самоменеджмент – мистецтво самоуправління»);
 • ігрові технології як імітація майбутньої діяльності в ігровій формі, використання різних навчально-психологічних ігор (ділові ігри за методом case-stude та коучинг-технологій: «Профілактика стресу на виробництві. Регуляція психоемоційного стану працівника»).

Фахівці кафедри активно залучились до реалізації Концепції «Нової української школи», зокрема здійснюють психолого-консультативний, тренінговий, науково-дослідницький супровід підготовки педагогічних працівників та практичних психологів в межах Науково-методичної майстерні вчителя «Нової української школи».

Спеціалісти кафедри психології та майбутні фахівці спеціальності Психологія виступають волонтерами у співпраці з багатьма національно-культурними та громадськими організаціями в рамках надання психологічної допомоги та соціально-психологічної підтримки дітям / сім’ям внутрішньо переміщених осіб, учасникам АТО та їх сім’ям; є учасниками координаційної групи Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації щодо взаємодії суб’єктів із надання соціально-психологічної допомоги особам, демобілізованим з лав Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Прикордонної служби України, учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям.

Перспективи Психологічного центру пов’язані з орієнтацією його діяльності на створення психологічно-сприятливих комфортних умов для реалізації можливостей усіх суб’єктів культурно-освітнього простору, який змінюється швидше, ніж суб’єкт пізнання, і тому він потребує постійної психологічної підтримки діалогу між відомим, невідомим, суперечливим, несумісним проявом об’єктивної реальності.

 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Тренінг адаптації до навчання у ЗВО для студентів першого курсу, 318-с група, 2018 р.

 

Лекція з елементами тренінгу «Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність»

Психологічний центр університету 18 і 20 лютого 2020 року у співпраці з Запорізьким обласним благодійним фондом «Гендер Зед» провели Інформаційно-просвітницькі лекції з елементами тренінгу «Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність» для здобувачів спеціальностей Право, Соціальна робота, Психологія.

На лекціях розглядались загальні уявлення про сексуальність, розвиток сексуальності людини в онтогенезі, поняття статі і гендеру, особливості руйнування стереотипів щодо представників ЛГБТ+ спільноти та особливості використання спеціальної термінології.

Тренери і лектори:

Ігор Денисов – доцент, кандидат психологічних наук (доктор філософії), доцент кафедри психології МДПУ імені Богдана Хмельницького, співробітник Психологічного центру МДПУ імені Богдана Хмельницького, сертифікований тренер з питань СОГІ;

Дубовік Анна – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія ОП Психологія. Клінічна психологія, МДПУ імені Богдана Хмельницького, сертифікований тренер з питань СОГІ.

 

Пісочна терапія і техніка ебру для учнів Мелітопольської школи-інтернату «Творчість» і учні школи м. Серік, Туреччина (12 вересня 2018 р.) в рамках Міжнародного проекту «Intercultural Communication via Globalization»

 

Семінар для кураторів 1-х курсів «Оптимізація процесу адаптації першокурсників як напрям роботи куратора академічної групи»

 

Тренінг толерантності для молоді м. Мелітополь, 2019 р.

Майстер – клас «Метелик – цикл трансформацій», 2018 р.

Авторська трансформаційна гра “Розправ крила”, 2019 р.

 

23.06.2022 Інформування

Посилання на корисні матеріали:

 1. Рекомендації щодо виявлення та реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми в умовах воєнного стану – https://www.unicef.org/ukraine/documents/child-abuse-in-martial-law

В умовах воєнного стану в Україні, масової евакуації та переміщення дітей, сімей з дітьми з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, значно зростає загроза життю та здоров’ю дітей, а також ризик вчинення різних форм жорстокого поводження з ними, адміністративних чи кримінальних правопорушень по відношенню до дітей.

 2. Рекомендації для батьків щодо підтримки дітей, які втратили здоров’я та зазнали ушкоджень внаслідок війни – https://www.unicef.org/ukraine/documents/recommendations-for-parents-injured-children

Ці рекомендації допоможуть вам:

 • підтримати себе та дитину, котра втратила здоров’я внаслідок ушкоджень і травмувань;
 • підготуватися до нелегкої до розмови з нею про те, що сталося;
 • допомогти їй адаптуватися в нових умов існування і впоратися з труднощами, з якими зустрілася вся родина.

 3. Правова допомога постраждалим від домашнього насильства – Матеріали Міністерства юстиції України – https://minjust.gov.ua/m/pravova-dopomoga-postrajdalim-vid-domashnogo-nasilstva

  

Посилання на матеріали для фахівців

 1. Організація роботи психолога із випадками сексуального насильства щодо дитини – https://www.unicef.org/ukraine/documents/sex-violence-and-children

2. Як надати першу допомогу особам, які пережили гендерне насильство – https://help.unhcr.org/italy/wp-content/uploads/sites/85/2022/04/Italy-GBV-Pocket-Guide-UKR.pdf

3. Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник – https://uni.cf/39MZljt

4. Посібник для членів загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України “Перша психологічна допомога” https://bit.ly/3tTbH0k

5. Практичний посібник “Втрачені зв’язки. Психосоціальна підтримка людей, які втратили зв’язок з членами своєї родини”  – https://bit.ly/3OysAFn

6. Брошура “Перша психологічна допомога”  – https://bit.ly/3HKOnYj

Добірка матеріалів підготована фахівцями Психологічного центру МДПУ імені Богдана Хмельницького