Вступникам

Кафедрою дошкільної освіти і соціальної роботи здійснюється підготовка за освітньо-науковою програмою “Дошкільна освіта”.

Фінансування –  за рахунок коштів державного бюджету та коштів юридичних чи фізичних осіб.

Термін навчання – 4 роки.

Форма – очна (денна, вечірня), заочна.

 

Головною метою ОНП є набуття інтегральних, загальних та спеціальних (фахових) компетентностей щодо здійснення інноваційної соціальної, психолого-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти; набуття компетентностей викладача ЗВО і молодшого наукового співробітника; підготовка власного дослідження у галузі дошкільної освіти, результати якого мають наукову новизну, практичне значення з публічним його захистом.

 

Правила прийому до аспірантури МДПУ в 2021 р.

Правила прийому до аспірантури МДПУ в 2022 р.

Вимоги щодо дослідницької пропозиції та критерії її оцінювання

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії

 

Адреса приймальної комісії:

м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20

Електронна пошта: pk-mdpu@ukr.net

 

Детальнішу інформацію можна отримати за тел. (0619) 44-03-63