ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Заочна форма навчання 

Розклад занять

Графік освітнього процесу 2023-2024 н.р.

Центр освітніх дистанційних технологій 

 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма:  Початкова освіта. Іноземна мова

Навчальний план – 2021, 2022

Навчальний план – 2020

Навчальний план (СТН) – 2021, 2022

Освітньо-професійна програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Навчальний план – 2021, 2022

Навчальний план – 2020

Навчальний план (СТН) – 2021, 2022

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Методичні рекомендації до курсових робіт з психолого-педагогічних дисциплін

Методичні рекомендації до підготовки і захисту курсових робіт з фахових дисциплін

 

Освітньо-професійна програма: Спеціальна освіта. Логопедія

Навчальний план – 2023

Навчальний план (СТН) – 2023

_____________________________________________________________

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма:  Початкова освіта. Іноземна мова

Навчальний план – 2023

Навчальний план – 2022

 

Освітньо-професійна програма:  Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Навчальний план – 2023

Навчальний план – 2022  

Методичні рекомендації до написання,  оформлення і захисту дипломних робіт

 

Освітньо-професійна програма: Спеціальна освіта. Логопедія

Навчальний план – 2023 

Навчальний план – 2022

  • Анотації – Вибіркові компоненти
  • Силабуси – Вибіркові компоненти
  • Робочі програми

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти

Методичні рекомендації із написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи

 

_____________________________________________________________

БАЗИ ПРАКТИК ТА ПАРТНЕРСТВО

https://mdpu.org.ua/nauka/dogovori-pro-spivpratsyu/

Угода на проведення практик здобувачів вищої освіти МДПУ імені Богдана Хмельницького з Управлінням освіти Мелітопольскої міської ради Запорізької області

Договір про проведення навчальних та виробничих практик

Меморандум про співпрацю з КЗ “Хортицькою національною навчально-реабілітаційною академією”

 

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчального закладу, а також на сучасних підприємствах і в організаціях, установах різних галузей господарювання. Метою практики є оволодіння сучасними методами, формами організації праці в майбутній професії, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Для здобувачів вищої освіти спеціальностей 013 Початкова освіта та 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) за навчальним планом проводяться навчальні та виробничі практики.

Навчальні практики проводяться з психолого-педагогічних дисциплін, основ природознавства, іноземної мови, інклюзивної освіти, спеціальної освіти.

Виробнича практика (педагогічна) проводиться на базі закладів освіти м. Мелітополя та місцем проживання чи основної роботи здобувачів вищої освіти під керівництвом викладачів-методистів кафедри.

Змістом навчальних і виробничих практик є також збір фактичного матеріалу для виконання курсових і дипломних робіт.

 

Види практик:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: навчальна (педагогічна) практика, практика з інклюзивної освіти, практика з основ природознавства, практика з іноземної мови, виробнича практика (педагогічна), виробнича практика в закладах фахової передвищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: виробнича практика (педагогічна), виробнича практика в закладах фахової передвищої, вищої освіти.

 

Бази практик (організації, підприємства, установи):

  • Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області (Договір № 01/36-37 від 10.05.2019 р.)
  • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Роздольська сільська рада Михайлівський район Запорізька область (Договір № 46/38-06 )
  • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Договір № 43/38-06 від 27.11.2019 р.)
  • КЗ «Нікопольський педагогічний коледж» Дніпропетровської області (Договір №48/48-19/2023 від 17.09.2023 р.)
  • Педагогічний коледж Хортицької національної академії (Договір №76/39-06 від 05.02.2021 р.)