ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Заочна форма навчання 

Розклад занять

Графік освітнього процесу 

Центр освітніх дистанційних технологій 

 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма:  Початкова освіта. Іноземна мова

Навчальний план – 2021, 2022

Навчальний план – 2020

Навчальний план (СТН) – 2021, 2022

 

Освітньо-професійна програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Навчальний план – 2021, 2022

Навчальний план – 2020

Навчальний план – 2019

Навчальний план (СТН) – 2021, 2022

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Методичні рекомендації до курсових робіт з психолого-педагогічних дисциплін

Методичні рекомендації до підготовки і захисту курсових робіт з фахових дисциплін 

Програма комплексного екзамену з основ інклюзивної освіти

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену із педагогіки, психології та окремих методик початкової освіти

 

Освітньо-професійна програма: Спеціальна освіта. Логопедія

 

_____________________________________________________________

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма:  Початкова освіта. Іноземна мова

Навчальний план – 2022

 

Освітньо-професійна програма:  Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Навчальний план – 2022  

 

Методичні рекомендації до написання,  оформлення і захисту дипломних робіт

 

Освітньо-професійна програма: Спеціальна освіта. Логопедія

Навчальний план – 2022 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти

Методичні рекомендації до написання,  оформлення і захисту дипломних робіт

_____________________________________________________________

БАЗИ ПРАКТИК ТА ПАРТНЕРСТВО

Договори про співпрацю

Договір про проведення навчальних та виробничих практик

Меморандум про співпрацю з КЗ “Хортицькою національною навчально-реабілітаційною академією”

Угода про співробітництво з Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка

Угода про співробітництво з Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка

Програма, методичні рекомендації та звітна документація з навчальної (педагогічної) практики в початковій школі (бакалавр)

Щоденник, методичні рекомендації з виробничої практики (бакалавр)

Щоденник, методичні рекомендації з виробничої практики (магістр)

 

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчального закладу, а також на сучасних підприємствах і в організаціях, установах різних галузей господарювання. Метою практики є оволодіння сучасними методами, формами організації праці в майбутній професії, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Для здобувачів вищої освіти спеціальностей 013 Початкова освіта та 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) за навчальним планом проводяться навчальні та виробничі практики.

Навчальні практики проводяться з психолого-педагогічних дисциплін, основ природознавства, іноземної мови, інклюзивної освіти, спеціальної освіти.

Виробнича практика (педагогічна) проводиться на базі закладів освіти м. Мелітополя та місцем проживання чи основної роботи здобувачів вищої освіти під керівництвом викладачів-методистів кафедри.

Змістом навчальних і виробничих практик є також збір фактичного матеріалу для виконання курсових і дипломних робіт.

 

Види практик:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: навчальна (педагогічна) практика, практика з інклюзивної освіти, практика з основ природознавства, практика з іноземної мови, практика з християнської етики, виробнича практика (педагогічна).

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: виробнича практика (педагогічна).

 

Бази практик (організації, підприємства, установи):

  • Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області (Договір № 01/36-37 від 10.05.2019 р.)
  • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Роздольська сільська рада Михайлівський район Запорізька область (Договір № 46/38-06 )
  • Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Мелітопольської міської ради Запорізької області (Договір № 43/38-06 від 27.11.2019 р.)
  • КВНЗ «Нікопольський педагогічний коледж» Дніпропетровської області (Договір №48/48-19/2017 від 01.11.2017 р.)
  • Запорізький педагогічний коледж (Договір №33/48-19/2017 від 03.07.2017 р.)
  • Бериславський педагогічний коледж (Договір №32/48-19/2017 від 29.06.2017 р.)
  • Благодійна організація «Благодійне об’єднання “Соціальний фонд”» (Договір №14/48-19/2017 від 29.09.2017 р.)