Освітні програми

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

 

Освітньо-професійна програма:  Початкова освіта. Іноземна мова

План роботи Гаранта_Гузь В.В. бакалавр 

Навчальний план – 2021-2022

Навчальний план _СТН – 2021-2022

Навчальний план – 2020

 

Освітньо-професійна програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Наказ про призначення гарантом ОП Дубягу С.М.

План роботи Гаранта_Дубяга С.М. бакалавр

Навчальний план – 2021-2022

Навчальний план_СТН – 2021-2022

Навчальний план – 2020

ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта – 2020

Наказ про введення в дію освітніх програм та навчальних планів (30.08.2019 р. №2401-05)

 

Освітньо-професійна програма: Спеціальна освіта. Логопедія

Наказ про призначення гарантом ОП Шевченко Ю.М.

План роботи Гаранта_Шевченко Ю.М. бакалавр

ОП Спеціальна освіта. Логопедія – 2022

Навчальний план – 2023

ОП Спеціальна освіта. Логопедія – 2023

____________________________________________________________

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

 

Освітньо-професійна програма: Початкова освіта. Іноземна мова

Наказ про призначення гарантом ОП Гузя В.В.

План роботи Гаранта_Гузь В.В. магістр 

Навчальний план – 2023

ОП Початкова освіта. Іноземна мова – 2023

Навчальний план – 2022

ОП Початкова освіта. Іноземна мова – 2022

 

Освітньо-професійна програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Наказ про призначення гарантом ОП Дубягу С.М.

План роботи гаранта_ Дубяга С.М. магістр

Навчальний план – 2023

Навчальний план – 2022  

ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта – 2022

Наказ про введення в дію освітніх програм та навчальних планів (№12/01-05 від 03.04.2019)

 

Освітньо-професійна програма: Спеціальна освіта. Логопедія

Наказ про призначення гарантом ОП Шевченко Ю.М.

План роботи Гаранта_Шевченко Ю.М. магістр

Навчальний план – 2022

ОП Спеціальна освіта. Логопедія – 2022

Навчальний план – 2023

ОП Спеціальна освіта. Логопедія – 2023