Педагогічна лабораторія початкової школи

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну лабораторію початкової школи


Педагогічна лабораторія початкової школи є структурним освітньо-науковим підрозділом кафедри початкової освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти.

Педагогічна лабораторія створена з метою якісної підготовки здобувачів усіх рівнів вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта та удосконалення професійних компетентностей науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Метою діяльності педагогічної лабораторії є практикоорієнтована реалізація освітньо-професійних програм підготовки фахівців, проведення наукових досліджень у межах затвердженої наукової теми кафедри початкової освіти та впровадження результатів досліджень у практичну діяльність, робота науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти для вирішення конкретної наукової проблеми, студентського наукового гуртка, профорієнтаційної роботи тощо.

Педагогічна лабораторія початкової школи як практико-орієнтоване середовище, здатна забезпечити максимальне наближення студентів до майбутньої професійної діяльності вже під час навчання. Це ще й новий освітній простір, який є зручним та комфортним для кожного студента.

Лабораторія бере безпосередню участь в освітньому процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи. Під час проведення занять з навчальних дисциплін студенти на високому науковому, методичному і технічному рівні знайомляться з діючими типовими програмами, підручниками, сучасними засобами навчання, інноваційними методиками навчання у галузі початкової освіти.

Педагогічну лабораторію було обладнано відповідно до 7 осередків оформлення класної кімнати початкової школи – меблями та засобами навчання: інтерактивною дошкою, проектором, ноутбуком, 10 планшетами, під’єднаними до Інтернет-мережі, кольоровим принтером, наочно-дидактичними матеріалами, демонстраційними картками, дидактичним приладдям, лабораторними наборами для дослідів, колекціями, муляжами, гербаріями, конструкторами LEGO тощо.

Ігровий осередок оснащений розвивальними іграми, м’ячами, скакалками, обручами, кріслами, пуфами, великим яскравим килимом, де студенти разом з викладачем мають можливість проводити ранкову зустріч на початку кожного заняття.

В межах діяльності Педагогічної лабораторії було проведено низку заходів, присвячених підготовці освітян нового покоління – не тільки з підготовки студентів освітянських спеціальностей до роботи у Новій українській школі, але й передачі багатими інноваційними напрацюваннями досвіду науковців-педагогів кафедри початкової освіти вчителям, які вже працюють.

У результаті діяльності Педагогічна лабораторія початкової освіти продемонструвала об’єктивні підстави та інноваційний потенціал для вдосконалення якості підготовки як майбутніх педагогів до роботи в умовах Нової початкової школи, так і вчителів-практиків.