Склад кафедри початкової і спеціальної освіти

 

Нагороди викладачів кафедри

 

Кафедра початкової і спеціальної освіти починає свою історію з 1991 року. Спеціальність «Початкове навчання» було ліцензовано на базі кафедри загальної педагогіки Мелітопольського державного педагогічного інституту. З 1993 р. на соціально-гуманітарному факультеті засновано кафедру дошкільного виховання та початкового навчання (завідувач кафедри канд. пед. наук, доцент О. О. Фунтікова). У 1999 р. наказом ректора для підготовки фахівців зі спеціальності «Початкове навчання» було виділено окрему структурну одиницю – кафедру теорії та методики початкового навчання, яку очолив канд. геол.-мінерал. наук, доцент В. В. Молодиченко (нині д-р філос. наук, професор).

З 2004 року на кафедрі ліцензовано підготовку фахівців зі спеціальності «Початкове навчання» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

З 2006 р. кафедру очолює канд. пед. наук, доцент В. А. Ляпунова. З 2009 р. кафедра перейменована на кафедру початкової освіти, яку знову очолив доцент В. В. Молодиченко. З 2012 до 2017 р. завідувачем кафедри була канд. пед. наук, професор Т. І. Люріна.

З червня 2017 р. кафедру очолює канд. пед. наук, доцент С. М. Дубяга. У цьому ж році ліцензований обсяг спеціальності «Початкова освіта» за ступенем вищої освіти «магістр» було збільшено до 110 місць.

У грудні 2021 року було ліцензовано нову спеціальність 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) за першим (бакалаврським) рівнем, а в червні 2022 року – за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Тому у вересні цього ж року кафедру початкової освіти було перейменовано на кафедру початкової і спеціальної освіти.

Склад викладачів кафедри початкової і спеціальної освіти за останні десять років суттєво змінився. На сьогодні на кафедрі плідно працюють:  д-р пед. наук, професор Ю.М.Шевченко (захист дисертації в 2020 р.), канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри С.М.Дубяга (захист дисертації в 2008 р.; з 2014 до 2021 р. відповідальний секретар приймальної комісії університету; з 2012 р. є відповідальним редактором збірника праць «Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка» (Категорія Б)), канд. пед. наук, доцент В.Д.Мелаш, канд. пед. наук, доцент В.В.Гузь (захист дисертації в 2011 р.; з березня 2012 до грудня 2016 р. був призначений куратором з організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю університету), канд. пед. наук, доцент Ю.О.Саєнко (захист дисертації в 2021 р., з 2017 р. заступник директора ННІ СПМО з питань практики та працевлаштування випускників, 2022 р . – заступник директора ННІ СПМО з навчальної роботи), канд. пед. наук, старший викладач А. Б. Варениченко (захист дисертації в 2020 р.); з 2020 року на кафедрі працюють молоді спеціалісти зі спеціальної освіти – асистент Г. В. Свириденко (вступила до аспірантури в 2020 році за спеціальністю 016 Спеціальна освіта). Надійними помічниками в роботі викладачів є старший лаборант Л. І. Мальцева, лаборанти О. В. Шершньова та В.І.Дьоміна.