Студентський науковий гурток “Ерудит”

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕРУДИТ»

План роботи наукового гуртка “Ерудит”

Що? Студентський науковий гурток кафедри початкової освіти «Ерудит»

 Хто? Здобувачі вищої освіти спеціальності «Початкова освіта», керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доцент  Чорна В.В. та викладачі кафедри початкової освіти.

 Де нас можна знайти? На кафедрі початкової освіти (4 корп. МДПУ імені Богдана Хмельницького, ауд. 138), в Педагогічній лабораторії початкової школи (4 корп. МДПУ імені Богдана Хмельницького) або давайте дружити на fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100040984573413

А тепер давайте про нас!

На кафедрі початкової освіти гурток функціонує з 2010 р. До складу гуртка входять близько 25 здобувачів вищої освіти заочної та денної форм навчання.

Метою гуртка є задоволення широкого кола пізнавальних наукових інтересів студентської молоді. А це означає, що кожен здобувач вищої освіти ННІ СПМО, що навчається за спеціальністю 013 Початкова освіта, може знайти для себе щось цікаве, а викладачі кафедри завжди раді допомогти розібратися у тій чи іншій науковій проблематиці, проконсультувати, спрямувати у потрібне русло.

Гуртківці – це друзі, яких об’єднує спільний інтерес, наука, бажання дізнатися щось нове. Засідання гуртка відбуваються раз на місяць, коли відбувається спілкування з керівниками проблемних груп, викладачами, обговорення наробок з обраної наукової теми, виступи з доповідями. Тобто здобувачі цікаво та з користю проводять вільний від навчання час. Заняття у гуртку дуже позитивно відбиваються і на результатах навчання, адже завдяки гуртку здобувачі глибше пізнають не тільки тему власного наукового дослідження, але й супутні питання, які можуть знадобитися під час навчання, практичної підготовки або професійної діяльності.

Члени гуртка беруть участь у наукових семінарах різного рівня, університетських та всеукраїнських олімпіадах, активно долучаються до проведення заходів у рамках фестивалю науки, що є традиційним у рамках нашого університету і багато іншого.

Учасники гуртка під керівництвом викладачів кафедри публікують свої наробки не лише у студентських збірниках наукових праць (так, наприклад, у нас в університеті є збірник «Еврика», видання якого було ініційовано Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих учених), але й у більш статусних наукових педагогічних журналах та збірниках.

Результатами плідної співпраці викладачів та студентів є участь та призові місця членів студентського наукового гуртка у Всеукраїнських олімпіадах та Всеукраїнських студентських конкурсах наукових робіт, а саме: Матюхіна Ірина (диплом ІІ ступеня) – студентська олімпіада зі спеціальності 013 Початкова освіта (м. Бердянськ, 2010 р.), Папина Карина (диплом ІІ ступеня) – ІІ етап Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт із галузі «Початкова освіта» (м. Дрогобич, 2015 р.).

У 2016 р. за результатами IX Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії-2016» команда МДПУ імені Богдана Хмельницького посіла III місце. Студенти спеціальності 013 Початкова освіта освітньої програми «Початкова освіта. Християнська етика» отримали грамоти у номінаціях: за найкращу презентацію дослідження (Горбань Яна); за найкраще розв’язання ситуації на основі вчення Біблії (Кузьменко Любов); за високий рівень ораторської майстерності та красномовність під час виступу (Мамина Анастасія); Мамина Анастасія (диплом ІІІ ступеня) у X Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії» зі спеціалізації «Християнська етика» 2017 н. р. (м. Острог); Махсма Яна (диплом ІІІ ступеня) у XІІ Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії – 2019» в м. Острог на базі Національного університету «Острозька академія»).

Досягнення студентів спеціальності 013 Початкова освіта визнаються на національному рівні та відзначаються стипендіями:

  • Президента України – Махсма Я. (2019 р.);
  • Запорізької обласної державної адміністрації – Дубяга В. (2018 р.).

Учасники наукового гуртка, а також багато інших здобувачів вищої освіти, починаючи з першого року навчання, також беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, наукових семінарах кафедри.

Студентська наукова діяльність

 2015 р.       участь у 17 конференціях (з них 4 – міжнародні), 54 публікації (з них 8 у фахових виданнях)

2016 р.       участь у 11 конференціях (з них 4 – міжнародні), 23 публікації (з них 3 у фахових виданнях)

2017 р.       участь у 21 конференції (з них 13 – міжнародних, 1 – закордонна), 32 публікації (з них 2 у фахових виданнях, 1 – закордонна)

2018 р.       участь у 26 конференціях (з них 15 – міжнародних, 7 – закордонних), 37 публікацій (з них 3 у фахових виданнях, 4 – зарубіжні)

2019 р.       участь у 22 конференціях (з них 13 – міжнародні, 3 – зарубіжні), 41 публікація (з них 3 – закордонні).

Наукова діяльність студентів відображена й у багаточисельних публікаціях у наукових фахових та міжнародних виданнях:

З 2018 р. здобувачі вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» беруть участь у програмі «Direct mobility» в Лодзинському університеті (Польща), результатом якої є отримання диплому європейського зразка.

У 2018-2020 навчальному році Мостівенко Ю. навчається за умовами програми «Подвійний диплом» у Вищій Лінгвістичній школі (Польща).

http://inst.mdpu.org.ua/wp-admin/post.php?post=37619&action=edit