Студентський науковий гурток “Ерудит”

План роботи

студентського наукового гуртка

«Ерудит»

на І семестр 2023-2024 н.р.

 КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Тематика роботи гуртка: «Підготовка майбутнього вчителя до формування фахових компетентностей в роботі з учнями молодшого шкільного віку»

Науковий керівник: канд.пед.наук, доц. Саєнко Ю.О.

Староста: здобувачка вищої освіти 220-с гр. ННІ СПМО Карина Б.

пп

Назва Дата Форма участі Науковий керівник
1. Круглий стіл «Підготовка майбутніх фахівців до формування професійних компетентностей»

 

20 вересня 2023 р. Дистанційна публікація тез Саєнко Ю.О.

Відповідальні: Юрченко М.

 

2. Семінар «Актуальні питання інклюзивного навчання: основні вектори. НУШ» 17 жовтня 2023 р. Дистанційна (виступ з доповіддю в онлайн-режимі) Саєнко Ю.О.

Відповідальні: Сівак В., Сізова А., Дяченко В.

3. Науково-методичний семінар

«Екологічна освіта для сталого розвитку»

22 листопада 2023 р.

 

Дистанційна (виступ з доповіддю в онлайн-режимі) Організатор Саєнко Ю.О.

Відповідальні:  Тихонова О., Дяченко В.

4. Вебінар «Педагогіка сучасності: виклики і перспективи» 13 грудня 2023 р. Дистанційна (виступ з доповіддю в онлайн-режимі) Саєнко Ю.О.

Відповідальна: Тихонова О.

5. Круглий стіл  «Педагогічні
інновації та техніки
для професійного розвитку»
20 грудня 2023 р. Дистанційна (виступ з доповіддю в онлайн-режимі) Саєнко Ю.

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕРУДИТ»

 

Що? Студентський науковий гурток кафедри початкової і спеціальної освіти «Ерудит»

 Хто? Здобувачі вищої освіти спеціальності «Початкова освіта», керівник гуртка – кандидат педагогічних наук, доцент Саєнко Ю.О. та викладачі кафедри початкової і спеціальної освіти.

 Де нас можна знайти? На кафедрі початкової і спеціальної освіти (4 корп. МДПУ імені Богдана Хмельницького, ауд. 138), в Педагогічній лабораторії початкової школи (4 корп. МДПУ імені Богдана Хмельницького) або давайте дружити на fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100040984573413

А тепер давайте про нас!

На кафедрі початкової і спеціальної освіти гурток функціонує з 2010 р. До складу гуртка входять близько 25 здобувачів вищої освіти заочної та денної форм навчання.

Метою гуртка є задоволення широкого кола пізнавальних наукових інтересів студентської молоді. А це означає, що кожен здобувач вищої освіти ННІ СПМО, що навчається за спеціальністю 013 Початкова освіта, може знайти для себе щось цікаве, а викладачі кафедри завжди раді допомогти розібратися у тій чи іншій науковій проблематиці, проконсультувати, спрямувати у потрібне русло.

Гуртківці – це друзі, яких об’єднує спільний інтерес, наука, бажання дізнатися щось нове. Засідання гуртка відбуваються раз на місяць, коли відбувається спілкування з керівниками проблемних груп, викладачами, обговорення наробок з обраної наукової теми, виступи з доповідями. Тобто здобувачі цікаво та з користю проводять вільний від навчання час. Заняття в гуртку дуже позитивно відбиваються і на результатах навчання, адже завдяки гуртку здобувачі глибше пізнають не тільки тему власного наукового дослідження, але й супутні питання, які можуть знадобитися під час навчання, практичної підготовки або професійної діяльності.

Члени гуртка беруть участь у наукових семінарах різного рівня, університетських та всеукраїнських олімпіадах, активно долучаються до проведення заходів у рамках фестивалю науки, що є традиційним у рамках нашого університету і багато іншого.

Учасники гуртка під керівництвом викладачів кафедри публікують свої наробки не лише у студентських збірниках наукових праць (так, наприклад, у нас в університеті є збірник «Еврика», видання якого було ініційовано Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих учених), але й у більш статусних наукових педагогічних журналах та збірниках.

Результатами плідної співпраці викладачів та здобувачів є участь та призові місця членів студентського наукового гуртка у Всеукраїнських олімпіадах та Всеукраїнських студентських конкурсах наукових робіт, а саме: Матюхіна Ірина (диплом ІІ ступеня) – студентська олімпіада зі спеціальності 013 Початкова освіта (м. Бердянськ, 2010 р.), Папина Карина (диплом ІІ ступеня) – ІІ етап Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт із галузі «Початкова освіта» (м. Дрогобич, 2015 р.), Руденко Юлія (диплом ІІІ ступеня) – ІІ етап Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт із галузі «Початкова освіта» (м. Вінниця, 2021 р.).

У 2016 р. за результатами IX Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії-2016» команда МДПУ імені Богдана Хмельницького посіла III місце. Студенти спеціальності 013 Початкова освіта освітньої програми «Початкова освіта. Християнська етика» отримали грамоти у номінаціях: за найкращу презентацію дослідження (Горбань Яна); за найкраще розв’язання ситуації на основі вчення Біблії (Кузьменко Любов); за високий рівень ораторської майстерності та красномовність під час виступу (Мамина Анастасія); Мамина Анастасія (диплом ІІІ ступеня) у X Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії» зі спеціалізації «Християнська етика» 2017 н. р. (м. Острог); Махсма Яна (диплом ІІІ ступеня) у XІІ Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії – 2019» в м. Острог на базі Національного університету «Острозька академія»).

Досягнення студентів спеціальності 013 Початкова освіта визнаються на національному рівні та відзначаються стипендіями:

  • Президента України – Сухомлінова Анастасія (2023 р.);
  • Президента України – Колесникова Інна (2021 р.);
  • Президента України – Махсма Яна (2019 р.);
  • Запорізької обласної державної адміністрації – Дубяга В. (2018 р.).

Учасники наукового гуртка, а також багато інших здобувачів вищої освіти, починаючи з першого року навчання, також беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, наукових семінарах кафедри. Наукова діяльність студентів відображена й у багаточисельних публікаціях у наукових фахових та міжнародних виданнях:

Студентська наукова діяльність

2015 р.       участь у 17 конференціях (з них 4 – міжнародні), 54 публікації (з них 8 у фахових виданнях)

2016 р.       участь у 11 конференціях (з них 4 – міжнародні), 23 публікації (з них 3 у фахових виданнях)

2017 р.       участь у 21 конференції (з них 13 – міжнародних, 1 – закордонна), 32 публікації (з них 2 у фахових виданнях, 1 – закордонна)

2018 р.       участь у 26 конференціях (з них 15 – міжнародних, 7 – закордонних), 37 публікацій (з них 3 у фахових виданнях, 4 – закордонних)

2019 р.       участь у 22 конференціях (з них 13 – міжнародних, 3 – закордонних), 41 публікація (з них 3 – закордонних)

2020 р.       участь у 25 конференціях (з них 9 – міжнародних, 4 – закордонних), 36 публікацій (з них 4 – закордонних)

2021 р.        участь у 28 конференціях (з них 17 – міжнародних, 6 – закордонних), 32 публікації (з них 4 – закордонних)

2022 р.        участь у 15 конференціях (з них 4 – міжнародних, 2 – закордонних), 6 публікації (з них 2 – закордонних)

2023 р.        участь у 10 конференціях (з них 3 – міжнародних, 2 – закордонних), 9 публікації (з них 2 – закордонних)

 

З 2018 р. здобувачі вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» беруть участь у програмі «Direct mobility» в Лодзинському університеті (Польща), результатом якої є отримання диплому європейського зразка.

У 2018-2020 навчальному році Мостівенко Ю. навчається за умовами програми «Подвійний диплом» у Вищій Лінгвістичній школі (Польща).

http://inst.mdpu.org.ua/wp-admin/post.php?post=37619&action=edit