Центр корекційно-розвивальних технологій

ПОЛОЖЕННЯ про центр корекційно-розвивальних технологій для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Директор Центру – доктор педагогічних наук, професор Шевченко Юлія Михайлівна

 

Центр – підрозділ Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, який засновано у 2013 р. Урочисте відкриття Центру корекційно-розвивальних технологій відбулося 23 вересня 2014 року.

Основною метою Центру є організація науково-практичної діяльності здобувачів вищої освіти, засвоєння теоретичних знань і формування практичних навичок у ході їх професійної підготовки. У ЦКРТ здійснюється керівництво та координація діяльності майбутніх фахівців: вихователів ДНЗ, логопедів, вчителів початкових класів, вчителів інклюзивного класу, соціальних педагогів; забезпечення комплексу заходів корекційно-розвивального характеру, спрямованих на роботу з дітьми, які мають порушення мовлення.

Головними завданнями Центру визначено:

  1. Створення організаційно-педагогічних умов для професійного розвитку та підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія», «Дошкільна освіта. Початкова освіта», «Початкова освіта. Інклюзивна освіта».
  2. Розробка програм, технологій та методик роботи з дітьми, які мають порушення мовлення.
  3. Здійснення психолого-педагогічних та соціально-педагогічних консультацій з питань навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, які мають порушення психофізичного розвитку та мовлення.
  4. Підготовка здобувачів вищої освіти до організації і проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку та мовлення.
  5. Проведення діагностичної діяльності, індивідуальних та групових (інтегрованих) занять, що спрямовані на розвиток та корекцію мовлення, психолого-педагогічну підготовку до школи дітей дошкільного віку.
  6. Проведення діагностичної діяльності, індивідуальних та групових (інтегрованих) занять з дітьми молодшого шкільного віку, які мають труднощі у навчанні.

Серед основних напрямків роботи Центру – освітній, науково-дослідний, науково-практичний, виховний; розвиток соціального партнерства (співпраця з фахівцями різних навчальних установ та медичних закладів).

Центр проводить дослідження з питань навчання та виховання осіб із порушеннями мовленнєвого розвитку. Співробітники Центру працюють над розробкою наукового та навчально-методичного забезпечення для професійного розвитку та підготовки здобувачів вищої освіти освітньої програми «Дошкільна освіта. Логопедія», «Початкова освіта. Інклюзивна освіта».

Науково-практична робота Центру зорієнтована на педагогічну, логопедичну, психологічну допомогу з питань навчання, корекції та розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Діяльність Центру здійснюється на базі методичного кабінету (аудиторія 128), де зібрано навчально-методичні посібники, багатофункціональний дидактичний матеріал, розвивальні дидактичні ігри, логопедичні інструменти, необхідні для навчальної та практичної діяльності здобувачів вищої освіти. Обладнано кабінет для індивідуальних логопедичних занять з дітьми та кімната для проведення інтегрованих занять, тренінгів, семінарів (аудиторія 128). Розроблено комплекс інтегрованих занять. Всі заняття студенти-волонтери проводять в ігровій формі з елементами лого-, казко-, музикотерапії.

Фахівцями Центру щорічно проводяться науково-практичні та науково-методичні семінари:

Науково-практичний семінар «Форми та методи роботи мультидисциплінарної команди з дітьми, які мають порушення мовлення» (14.05.2014 року).

Науково-практичний семінар «Інклюзивна практика в дошкільній і початковій освіті: реалії та перспективи» (11.12.2014 року).

Науково-методичний семінар «Інтегрований підхід у корекційно-розвивальній роботі з дітьми, які мають мовленнєві порушення: реалії та перспективи» (21.05.2015 року).

ІІ Науково-практичний семінар «Інклюзивна практика в дошкільній і початковій освіті: реалії та перспективи» (17.11.2015 року).

У жовтні 2014 року педагоги й студенти-волонтери Центру проходили науково-педагогічне стажування в Польщі „EDUKACJA INKLUZYJNA – TEORIA I PRAKTYKA” (м. Седльце). Приймали участь у науково-практичному семінарі «Інклюзивна освіта: теорія і практика».

18 травня 2016 року проведено міжкафедральний науково-практичний семінар «Інтегрований підхід у корекційно-розвивальній роботі з дітьми, які мають мовленнєві порушення: реалії та перспективи», який було присвячено висвітленню теоретичних та практичних результатів досліджень щодо сучасного стану та перспектив інтегрованого підходу у роботі з дітьми, які мають мовленнєві порушення в дошкільній та початковій освіті.

Викладачі та студенти Центру корекційно-розвивальних технологій 27-28 жовтня 2016 року прийняли участь у Міжнародному конгресі зі спеціальноі педагогіки, психології та реабіліталогії «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізаціі до інклюзіі».

У березні 2016 року викладачі та студенти Центру корекційно-розвивальних технологій були учасниками освітнього форуму «Профілактика та корекція емоційних розладів учнів засобами медико-педагогічної технології „ПіснеЗнайка”» (Мелітопольська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 ММР ЗО).

У листопаді 2016 року відбувся ІІІ Регіональний науково-практичний семінар «Інклюзивна практика в дошкільній і початковій освіті: реалії та перспективи».

Учасниками семінару стали викладачі кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, початкової освіти, інформатики і кібернетики, практичної психології; вихователі, вчителі, асистенти вчителів в інклюзивному класі, вчителі-логопеди міста та району, а також інших міст України (Київ, Запоріжжя, Дніпро, Енергодар); студенти денної та заочної форм навчання вище зазначених кафедр. Впродовж зустрічі відбувалася активна дискусія, обмін думками та досвідом роботи.

 

У березні 2017 року студентами спеціальності Початкова освіта разом із методистом Центру асистентом кафедри початкової освіти Саєнко Ю.О. для молодших школярів Центру був проведений захід «Про птахів».

18 травня 2017 року відбувся науково-практичний семінар «Корекційна спрямованість дошкільної та початкової освіти: від теорії до практики». Учасниками семінару стали викладачі кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, початкової освіти, інформатики і кібернетики, практичної психології; вихователі, вчителі, асистенти вчителів в інклюзивному класі, вчителі-логопеди міста та району; студенти денної та заочної форм навчання вище зазначених кафедр. Кожна доповідь супроводжувалася наочним показом досвіду роботи фахівців, а саме презентаціями з відеозаписами фрагментів занять та уроків, вправ, фотографіями проведення занять, уроків, консультацій, зображеннями власних доробок. Впродовж зустрічі відбувалася активна дискусія, обмін думками та досвідом роботи.

06 листопада 2018 року проведено майстер-клас «Успішний логопед (методика роботи з дизартрією)» для вихователів міста Мелітополя (ДНЗ № 2, 30, 44). Вихователям було продемонстровано методику виявлення дизартрії у дітей дошкільного віку. Вагомою також була інформація про пропедевтичну роботу з дизартрії у молодшій та середній групі (вживання твердої їжі, правильне полоскання рота, стрибки на правій і лівій нозі, розвиток дрібної моторити, кінезіологічні вправи на узгодження роботи правої і лівої півкулі головного мозку). Було звернено увагу на елементи масажу лиця та язикового тіла на заняттях з розвитку зв’язного мовлення.

10 січня 2019 року в рамках І Відкритого освітнього форуму «Нова українська школа: партнерство в дії» відбувся майстер-клас «Особливості роботи з дітьми з порушеннями мовлення». Його метою було ознайомлення з новітніми методами роботи з дітьми з порушеннями мовлення. На майстер-класі були присутні 31 учасник: вихователі ЗДО, логопеди, вчителі-дефектологи та вчителі початкових класів Запорізької області. Слухачі отримали теоретичні знання та практичні навички роботи з дітьми з порушеннями мовлення, а саме: поглибили знання щодо мовленнєвого розвитку дитини, ознайомилися з програмою Speech Therapy, кінезіологічними вправами на узгодження роботи правої і лівої півкулі. Цікавими також були лайфхаки від логопеда для батьків, виготовлення дидактичних посібників на розвиток дихання та дрібної моторики.

20 лютого 2019 року було проведено науково-практичний семінар «Логопедичні ігри у роботі з дітьми-аутистами». Було продемонстровано засоби діагностики і методику роботи з дітьми-аутистами. Було звернено увагу на признаки і симптоматику поведінкових проявів у дітей-аутистів. Розглянуто аутизм за Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10) та американською системою класифікації захворювань психіки, де аутизм з його формами об’єднано у «розлади аутичного спектру» (РАС). Викладачі наголосили на загальних діагностичних критеріях раннього дитячого аутизму (РДА). Також було звернено увагу на сенсорну адаптацію дитини, розвиток мовлення та продемонстровано ігрові технології з дітьми-аутистами.

10 жовтня 2019 року проведено тематичний семінар «Особливості роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку при дизартричному компоненті». Даний захід проведено у рамках державної наукової теми «Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами». На семінарі були присутні студенти ННІ СПМО спеціальностей 012 Дошкільна освіта. Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта. Логопедія та 013 Початкова освіта. Освітньо-професійна програма: Початкова освіта. Християнська етика; Початкова освіта. Іноземна мова. На заході було представлено методику роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку в умовах ЗДО та НУШ; продемонстровано методику пасивного логомасажу для дітей з ЗПР при наявності дизартричного компоненту; з’ясовано особливості навчальної діяльності дітей з ЗПР; методику роботи вчителя-логопеда з дітьми з дизартрією; продемонстровано артикуляційні вправи на попередження мовленнєвих порушень.

29-30 жовтня 2019 року проведено майстер-клас «Особливості роботи з дітьми з аутистичним спектром». У заході прийняли участь логопеди ЗДО, вихователі логопедичних груп, асистенти вихователів в інклюзивних групах, вчителі-логопеди шкіл, асистенти вчителя в інклюзивних класах міста Мелітополь. На майстер-класі було розглянуто роботу з МКХ-10; охарактеризовано ключові маркери аутизму; розглянуто методику логопедичної роботи з дітьми з аутистичним спектром. Цікавими виявилися вправи з ерготерапії (тактильного включення дитини в середовище), вправи на співвідношення звукового образу слова з його матеріальною. Для роботи з батьками було продемонстровано методику роботи з опитувальником CASD.

09 січня 2020 року у рамках методичної майстерні педагога Нової української школи було проведено майстер-клас «Корекція мовленнєвих порушень у дітей» для вчителів-логопедів, дефектологів шкіл міста Мелітополя. На майстер-класі педагоги мали змогу прослухати матеріал щодо психолого-педагогічного супроводу дитини шкільного віку з мовленнєвими порушеннями. У ході практичної частини логопеди та дефектологи мали змогу ознайомитися з характеристиками дітей шкільного віку, що були надані Харківським ІРЦ для встановлення методів роботи з дітьми з особливими потребами. Також у практичну частину майстер-класу ввійшли питання комплексного супроводу дитини з особливими потребами (учасникам було надано симптоматику порушень, що найчастіше зустрічається у шкільному віці, а перед логопедами та дефектологами стояло питання визначення членів психолого-педагогічного супроводу). Заключною частиною майстер-класу було виготовлення дидактичного посібника на розвиток дрібної моторики «Новорічний сюрприз».

Перспективами подальшої роботи Центру є наукова та практична підготовка здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Логопедія», «Початкова освіта. Інклюзивна освіта», удосконалення та підготовка навчально-методичної літератури для фахівців, що працюють з дітьми які мають порушення психофізичного розвитку та мовлення, а також підвищення рівня професійних компетентностей співробітників Центру.