11 листопада 2021 року викладач Саєнко Юлія провела відкриту лекцію за темою: «Використання онлайн платформ на уроках у початковій школі»

11 листопада 2021 року канд.пед.наук, старший викладач кафедри початкової освіти Саєнко Ю.О. на 4 парі з навчальної дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Технології» Модуль 2. Методика навчання інформатики» для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта провела відкриту лекцію за темою: «Використання онлайн платформ на уроках у початковій школі». Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків, тому майбутній учитель початкових класів повинен уміти організувати якісне навчання учнів з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати дітей, давати раду технічним проблемам та кваліфіковано організувати дистанційне навчання.

Дистанційне навчанняце форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Дистанційне навчання – це організація освітнього процесу в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій.

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти. Головним завданням дистанційного навчання в ЗЗСО є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, водночас, доступних в Інтернеті. Під час дистанційного навчання рекомендують використовувати онлайн платформи, тому майбутні фахівці повинні знати та вміти працювати з різноманітними онлайн-інструментами.

Під час заняття, працюючи в Zoom, здобувачі вищої освіти ознайомились з Google Classroom, Kahoot, Quizlet та Canva. Учасники лекції створювали хмари слів, розшифровували QR-коди та працювали на цифровій дошці Jamboard.

Лекція була проведена на високому науковому та навчально-методичному рівні й одержала схвальні відгуки, зокрема відзначено професіоналізм та широку ерудицію лектора, вміння зосередити увагу слухачів на головних положеннях матеріалу лекції, створити творчу та робочу атмосферу.