24-25.11.2021 р. Відбувся передзахист кваліфікаційних робіт здобувачів денної форми навчання другого освітнього рівня (магістр)

24-25.11.2021 р. Відбувся передзахист кваліфікаційних робіт здобувачів денної форми навчання другого освітнього рівня (магістр) спеціальності 013 Початкова освіта.

24-25.11.2021 р. на кафедрі початкової освіти відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Попередній захист робіт відбувся з використанням платформи ZOOM. Під час доповідей здобувачі успішно представляли результати проведених досліджень у галузі початкової освіти, зазначали на практичній важливості своїх досліджень. Доповіді здобувачів супроводжувались демонстрацією презентацій.

Здобувачі вищої освіти продемонстрували високий рівень підготовки дипломних робіт, що в цілому дозволило рекомендувати до захисту роботи всіх здобувачів другого (магістерського) рівня.

Дякуємо всім за активну участь, чекаємо на захисті кваліфікаційних робіт!