06 та 07 жовтня 2022 р. установча конференція щодо організації та проведення навчальної практика (педагогічної)

УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГІЧНОЇ)

06 та 07 жовтня 2022 р. була проведена установча конференція для здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти (І-ІІІ курсів, спеціальність 013 Початкова освіта).

Майбутні педагоги доєдналися до прямого ефіру в Zoom з метою ознайомлення з особливостями організації та керівництва практикою.

На онлайн зустріч були запрошені:

  • Гарабажій Ірина Миколаївна

(директор Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 ММР ЗО)

  • Тюріна Олена Василівна

(директор Мелітопольської гімназії № 23 ММР ЗО)

Під час установчої конференції здобувачі вищої освіти мали змогу ознайомитись з:

  • підготовкою до проведенням уроків (основні рекомендації)
  • організацією роботи команди супроводу (інклюзивний клас)
  • особливостями використання Microsoft Power Point
  • корисними посиланнями для роботи з учнями

LearningApps.org

https://learningapps.org/;

навчальні мультфільми https://www.youtube.com/watch?v=wX4kiQ6Egu0

https://www.youtube.com/watch?v=dpKJHJoPDbo

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою освітнього процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, метою якої є оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі отриманих в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. (Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. (Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти)

Керівники практики від кафедри початкової і спеціальної освіти канд.пед.наук, доцент Мелаш В.Д. та канд.пед.наук, старший викладач Варениченко А.Б. зазначили загальні положення, зміст, вимоги до організації практики. Також наголосили на термінах проходження практики (03.10.2022 – 14.10.2022 рр.).

Після цього здобувачі вищої освіти мали змогу ознайомитись з переліком програмних компетентностей, які набуваються під час практики; навчально-методичними матеріали, вимогами щодо написання та оформлення звіту про практику; критеріями оцінювання.

У кінці зустрічі керівники практики побажала майбутнім фахівцям наснаги та натхнення.