26 листопада 2022 р. відбувся IХ Науково-просвітницький семінар «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей»

IХ Науково-просвітницький семінар

 «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей»

 26 листопада 2022 р. відбувся IХ Науково-просвітницький семінар «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей» для вчителів початкових класів та здобувачів вищої освіти кафедри початкової і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Ініціатором проведення семінару стала студентська наукова лабораторія «Екологічна освіта для сталого розвитку» та студентський науковий гурток «Ерудит».

Організатори проведення семінару:

Мелаш В.Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової і спеціальної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, керівник студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку»;

Варениченко А.Б. кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової і спеціальної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку», керівник студентського наукового гуртка «Ерудит».

Мотивацією проведення семінару стало вирішення проблеми підготовки майбутніх педагогів початкової освіти до корекційної роботи в галузі природотерапії як технології збереження та відновлення здоров’я дітей в умовах війни та необхідність формування життєвих компетентностей молодших школярів на основі безперервної екологічної освіти, виховання почуття приналежності до великого світу Природи.

На семінар були запрошені: Шаповалова Т.Г. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету, педагоги Запорізької, Херсонської та Дніпровської областей.

Також, учасниками семінару були здобувачі вищої освіти І-ІV курсів (220-с, 822-с, 221-с, 219/2-с, 119-с, 218-с, 821-с) та другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Семінар розпочався з вітального слова керівника лабораторії доц. Мелаш В.Д., яка наголосила на необхідності використання природотерапії як технології еколого-валеологічного виховання та корекції здоров’я учнів в умовах війни.

На семінарі були заслухані доповіді учасників семінару:

 1. Шаповалова Т.Г. Тема доповіді: «Гармонізація культурно-освітнього простору майбутніх педагогів засобами здоров’язбережувальні технології в умовах війни.
 2. Мелаш В.Д. Тема доповіді: «Гармонізуюча енергетика природи».
 3. Варениченко А.Б. Тема доповіді: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами засобами природи в умовах воєнного стану»
 4. Боброва К., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Музикотерапія».
 5. Сергєєва В., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Анімалотерапія».
 6. Салтан А., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Арт-терапія: особливості реалізації».
 7. Прокопенко О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: Нова українська школа: інтегрований курс «Я досліджую світ».
 8. Губа І., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Технологія природотерапії».
 9. Лисенко Т., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій».
 10. Подборонова Н., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, асистент вчителя Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №73» Дніпровської міської ради Тема доповіді: «Природотерапія. Методи навчання на уроках серед природи».
 11. Люлька В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Лікувальні засоби природи».
 12. Данчишина Ю., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Природотерапія для дітей дошкільного віку».
 13. Халак Е., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, вчитель Херсонської спеціалізованої школи №24. Тема доповіді: «Аромотерапія».
 14. Бєлоус А., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, асистент вчителя Комунального закладу «Академічний ліцей №15» Кам’янської міської ради, Дніпровської області. Тема доповіді: «Використання природотерапії в інклюзивному середовищі початкової школи».
 15. Опанасенко А., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Природотерапія для дітей початкової школи».
 16. Койнаш О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, вчитель початкових класів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №73» Дніпровської міської ради «Природотерапія. Оздоровчий вплив природи».
 17. Будко Є., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, асистент вчителя Великолепетиського опорного ліцею Каховського району Херсонської області. Тема доповіді: «Виховання гуманного ставлення молодших школярів до живої природи при вивченні природничої освітньої галузі».
 18. Тихонова О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тема доповіді: «Формування екологічних компетентностей у майбутніх фахівців початкової школи».

Наступним етапом проведення семінару стало оприлюднення  результатів наукових досліджень здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в галузі екологічної освіти для сталого розвитку:

 1. Доля Д. Тема доповіді: «Формування екологічної компетентності молодших школярів у процесі позакласної роботи».
 2. Кияшко А. Тема доповіді: «Розвиток критичного мислення молодших школярів у процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ».
 3. Фрунза В. Тема доповіді: «Організація просвітницької діяльності молодших школярів у галузі сучасної екологічної освіти».
 4. Бочеварова В. Тема доповіді: «Особливості еколого-патріотичного виховання молодших школярів у процесі навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»».
 5. Буланова О. Тема доповіді: «Моральне виховання молодших школярів засобами екологічної казки».
 6. Мигуля О. Тема доповіді: «Особливості естетичного виховання молодших школярів засобами природи».
 7. Нетреба М. Тема доповіді: «Значення ігрової діяльності в екологічному вихованні молодших школярів».

Наприкінці семінару прозвучала цитата письменника Бернарда Шоу:

«Ми вже навчилися літати в повітрі, як птахи.

Ми вже навчилися плавати у воді, як риби.

Нам ще залишилося навчитися жити на землі, як люди».

 

Інформацію підготувала:

Варениченко А.Б., старший викладач кафедри

початкової і спеціальної освіти ННІ СПМО