Форум «Нова українська школа: партнерство в дії»  відбувся Хакатон «Методичний кейс учителя Нової української початкової школи»

10 січня 2019 року в рамках І Відкритого освітнього форуму «Нова українська школа: партнерство в дії»  відбувся ХАКАТОН «МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ»

10 січня 2019 року у Мелітопольському державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в рамках І ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО ФОРУМУ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПАРТНЕРСТВО В ДІЇ» відбувся ХАКАТОН «МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ»

Організатори проведеного заходу:

Саєнко Юлія Олександрівна – майстер-тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» з курсу «Формування громадянських компетентностей у майбутніх учителів початкової школи» для викладачів педагогічних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта / Педагогіка» спеціальністю «Початкова освіта»; асистент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методик початкової освіти;

Мелаш Валентина Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Фефілова Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; вчитель вищої категорії; магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки і методик початкової освіти

На семінарі були присутні вчителі початкових класів Мелітопольського, Якимівського, Токмацького районів Запорізької області, а також студенти ІV курсу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Вчителі отримали теоретичні знання та практичний досвід проведення «Ранкових зустрічей», ознайомились з новітньою технікою скрайбінг-презентацією «Критичне мислення», використали інноваційний прийом навчання «Фішбоун» під час практичної частини хакатону, працювали у малих групах в умовах запровадження Концепції Нової української школи. Учителі початкової школи усвідомили, що вони – сучасні педагоги, відкриті до змін і постійного впровадження нових технологій та підходів в освіті, тому мають навчатися впродовж життя.