Онлайн семінар «Сучасні інклюзивні практики в Новій українській школі»

БУЛО ПРОВЕДЕНО ОНЛАЙН СЕМІНАР

«СУЧАСНІ ІНКЛЮЗИВНІ ПРАКТИКИ

В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

12-13 грудня 2020 р. у рамках роботи кафедри початкової освіти із підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за ініціативи завідувачки кафедри початкової освіти С. М. Дубяги було проведено науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні практики в Новій українській школі». Семінар було реалізовано зусиллями викладачів кафедри В. В. Молодиченка, Ю. М. Шевченко, В. В. Гузя, В. В.Чорної, В. Д. Мелаш, Т. В. Фефілової, А. Б. Варениченко, Ю. О. Саєнко.

У семінарі брали участь учителі-практики Запорізької області. Під час семінару було обговорення актуальних питань сучасної інклюзивної освіти. Зокрема, ігрові технології у роботі з дітьми з РАС (особливості конструктивної допомоги та психолого-педагогічного супроводу); компаративний аналіз впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти; європейська практика подолання у дітей молодшого шкільного віку дисграфії, дислексії та дискалькулії.

Питання (що підлягали розгляду на семінарі) знайшли відгук серед аудиторії, що свідчить про їх актуальність та про перспективність подальшої розробки науковцями кафедри.