Попередній захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО)

РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

11.11.2020 р. впродовж дня з 09.00 до 14.00 на кафедрі початкової освіти відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. Попередній захист робіт відбувся з використанням платформи ZOOM. Карантинні обмеження не зашкодили здобувачам представити на високому рівні свої дослідження. Під час доповідей здобувачі представляли результати проведених досліджень у галузі початкової освіти, зазначали на практичній важливості своїх досліджень та використанні результатів у майбутній професійній діяльності. Доповіді здобувачів супроводжувались демонстрацією презентацій.

Членами комісії, зокрема доцентом Дубягою С.М., доцентом Мелаш В.Д., доцентом Шевченко Ю.М., старшим викладачем Чорною В.В. було надано рекомендації щодо остаточного завершення та літературного оформлення дипломних робіт. Здобувачі вищої освіти продемонстрували високий рівень підготовки дипломних робіт, що в цілому дозволило рекомендувати до захисту роботи всіх здобувачів другого (магістерського) рівня.