Участь у літній школі «Принципи та ціннності ЄС: різноманіття та інклюзія в освіті для сталого розвитку»

Викладачі кафедри початкової освіти МДПУ імені Богдана Хмельницького проф. Шевченко Ю. М. та доц. Чорна В. В. взяли участь у літній школі «ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ», яка проводилась 5–9 липня 2021 р. на базі МДПУ імені Богдана Хмельницького в рамках імплементації Проєкту ЄС Еразмус+ «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT (академічний координатор проєкту – д-р філос. н., проф. кафедри Жана Монне SCAES Марья Нестерова).

Організаторами літньої школи було визначено напрями роботи:

  • принципи та цінності ЄС в освіті та розвитку суспільства: загальні цінності та взаємні стратегії розвитку;
  • цінності інклюзії та різноманіття в методологіях, стратегіях і практиках освіти ЄС і України;
  • теорії і практики міжкультурної, крос-культурної взаємодії, діалогу та комунікацій,

заснованих на ціннісних константах;

  • аксіологічний та компетентнісний підходи у вищій освіті: теорії та практики розвитку людського потенціалу;
  • антропологічні, екокультурні практики сталого  розвитку інтеркультурного громадянства;
  • інтеграція до європейського науково-освітнього простору: побудова інклюзивного, інноваційного, соціально згуртованого суспільства;
  • філософія єднання людства у пошуках конструктивних праксеологічних стратегій і тактик.

В рамках Літньої школи викладачі кафедри брали участь у всіх формах співпраці, передбачених програмою, а також залучені до проведення майстер-класу: «Діалог як ціннісно-смисловий конструкт зростання від «Я» до «Ми» (проф. О. Троїцька, доц. В. Чорна); майстер-студія «Комунікативно-діалогічні принципи та стратегії людського єднання як практична філософія виживання» (проф. О. Троїцька, проф. Т. Троїцька, проф. Ю. Шевченко, доц. Н. Фалько, доц. В.Чорна).

Участь у таких заходах безумовно сприяє підвищенню професійної кваліфікації викладачів кафедрі та удосконаленню змісту профільних освітніх компонент освітніх програм.