Установча конференція на кафедрі початкової освіти (навчальна практика з інклюзивної освіти)

07 травня 2021 р. була проведена установча конференція для здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти (І курс, спеціальність 013 Початкова освіта).

Майбутні педагоги доєдналися до прямого ефіру в Zoom з метою ознайомлення з особливостями організації та керівництва практикою.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою освітнього процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, метою якої оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі отриманих в Університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. (Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. (Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти)

Керівник практики від кафедри початкової освіти канд.пед.наук, асистент Варениченко А.Б., зазначила загальні положення, зміст, вимоги до організації практики. Також, наголосила на термінах проходження практики (11.05.2021 – 21.05.2021 рр.).

Після цього здобувачі вищої освіти мали змогу ознайомитись з переліком програмних компетентностей, які набуваються під час практики; навчально-методичними матеріали, вимогами щодо написання та оформлення звіту про практику; критеріями оцінювання.

У кінці зустрічі керівник практики побажала майбутнім фахівцям  наснаги та натхнення.

Інформацію підготувала ас. Варениченко А.Б.