Установча конференція на кафедрі початкової освіти з навчальної практики (педагогічної)

Установча конференція на кафедрі початкової освіти

з навчальної практики (педагогічної)

24 листопада 2020 р. у Навчально-наукового інституті соціально педагогічної та мистецької освіти на кафедрі початкової освіти була проведена установча конференція для здобувачів вищої освіти (ІІІ курс, спеціальність 013 Початкова освіта; 012 Дошкільна освіта).

Майбутні фахівці доєдналися до прямого ефіру в Zoom з метою ознайомлення з основними організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення навчальної практики (педагогічної).

Навчальні практики мають на меті оволодіння системою знань зі спеціальності, набуття первинних професійних умінь і навичок із загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін, знайомство зі специфікою майбутньої професії, розвиток здібностей застосовувати системні знання на практиці, виховання потреби в самовдосконаленні (Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького https://drive.google.com/file/d/1XmAo_my6GiaF8bJYDhrtOiJ_IUDKoQ79/vie).

Відкрила захід куратор з питань організації практик асистент Саєнко Ю.О., яка зазначила про загальні положення, зміст, вимоги до організації практики та бази проходження практики. Також, наголосила на термінах проходження практики (30.11. – 12.12.2020 р.).

Після цього науково-педагогічні працівники – керівники практики ознайомили здобувачів вищої освіти з переліком програмних компетентностей, які набуваються під час практики; вимогами щодо написання та оформлення звіту про практику; критеріями оцінювання.

У кінці зустрічі керівники практики побажали здобувачам вищої освіти успішної навчальної практики.

Інформацію підготувала асистент кафедри початкової освіти ННІ СПМО Варениченко А.Б.