28.11.2022 р. була проведена установча конференція щодо організації та проведення навчальної практики (педагогічної)

УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ (ПЕДАГОГІЧНОЇ)

  

28.11.2022 р. була проведена установча конференція для здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти (І курсу (СТН) 822-с група, спеціальність 013 Початкова освіта).

Майбутні педагоги доєдналися до прямого ефіру в Zoom з метою ознайомлення з особливостями організації та керівництва практикою.

На онлайн зустріч були запрошені:

  • Гнатів О.В.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Мелітопольської гімназії №22 Мелітопольської міської ради Запорізької області)

  • Горбань Н.О.

(Вчитель початкових класів Мелітопольської гімназії №22 Мелітопольської міської ради Запорізької області)

Під час установчої конференції здобувачі вищої освіти мали змогу ознайомитись з:

  1. «Я ‒ вчитель нової української  початкової школи». З чого починати?
  2. Законодавчо-нормативна база вчителя початкової школи (Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80.#Text; Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text;
  3. Сучасні програми та підручники. Вимоги до них.
  4. Інтегративний підхід у навчанні молодших школярів.
  5. Роль учителя початкової школи у національно-патріотичному вихованні.
  6. Сучасні вимоги до сертифікації вчителя початкової школи

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою освітнього процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, метою якої є оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі отриманих в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. (Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. (Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти https://inst.mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/Praktychnu-pidgotovku-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity.pdf)

Керівник практики від кафедри початкової і спеціальної освіти канд.пед.наук, доцент Мелаш В.Д. зазначила загальні положення, зміст, вимоги до організації практики. Також наголосила на термінах проходження практики (28.11.2022 – 04.12.2022 рр.).

Після цього здобувачі вищої освіти мали змогу ознайомитись з переліком програмних компетентностей, які набуваються під час практики; навчально-методичними матеріали, вимогами щодо написання та оформлення звіту про практику; критеріями оцінювання.

У кінці зустрічі керівник практики побажала майбутнім фахівцям наснаги та натхнення.

Інформацію підготувала:

канд.пед.наук, старший викладач Варениченко А.Б.