Установча конференція

Установча конференція

з виробничої практики (педагогічної)

ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

 21 січня 2021 року на кафедрі початкової освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти була проведена установча конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (ІV курс, 819-с/3 група, спеціальність 013 Початкова освіта, ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта).

Виробнича практика (педагогічна) відбудеться протягом 6 тижнів (з 25.01.2021 по 05.03.2021 рр.).

Виробнича практика (педагогічна) проводиться згідно «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького».

Майбутні фахівці доєдналися до прямого ефіру в Zoom з метою ознайомлення з основними організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення виробничої практики (педагогічної).

Виробнича практика має на меті закріплення, поглиблення та вдосконалення теоретичних знань та практичних умінь, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі фахової підготовки, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом, оволодіння професійним досвідом, формування готовності до самостійної трудової діяльності, а також збір матеріалу для виконання дипломних, курсових робіт тощо. (Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

https://drive.google.com/file/d/1XmAo_my6GiaF8bJYDhrtOiJ_IUDKoQ79/view

Відкрила захід керівник практики доктор педагогічних наук, доцент Шевченко Ю.М., яка зазначила про загальні положення та вимоги до організації практики. Також, наголосила на термінах проходження практики (25.01.2021-05.03.2021).

Після цього науково-педагогічні працівники кафедри початкової освіти ознайомили здобувачів вищої освіти з вимогами щодо написання та оформлення звіту про практику та критеріями оцінювання.

У кінці зустрічі керівник практики Шевченко Ю.М. побажала здобувачам вищої освіти успішної виробничої практики.