28 жовтня 2021 року відбувся VІІІ Науково-просвітницький семінар «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей»

VІІІ Науково-просвітницький семінар

«Екологічні знання – основа життєвих компетентностей»

 28 жовтня 2021 року відбувся VІІІ Науково-просвітницький семінар «Екологічні знання – основа життєвих компетентностей» для вчителів початкових класів та здобувачів вищої освіти кафедри початкової освіти Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Ініціатором проведення семінару стала студентська наукова лабораторія «Екологічна освіта для сталого розвитку» в рамках співпраці з Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, КЗ «Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ сvт Якимівської селищної ради Запорізької області» та Приазовським національним природним парком.

Організатори проведення семінару:

Молодиченко В.В. – доктор філософських наук, професор кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, координатор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку»;

Мелаш В.Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, керівник студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку»;

Саєнко Ю.О. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку»;

Варениченко А.Б. кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, куратор студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку».

Мотивацією проведення семінару стала зацікавленість педагогів початкової школи та здобувачів вищої освіти у вирішенні проблеми професійної підготовки з формування життєвих компетентностей молодших школярів на основі безперервної екологічної просвіти, виховання почуття приналежності до великого світу Природи.

На семінар були запрошені:

 1. Ярова Т.А. – молодший науковий співробітник Приазовського національного природного парку.
 2. Кроха О.А. – керівник гуртка «Чарівні ручки» Комунального закладу освіти «навчально-виховне об’єднання № 109 «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради.
 3. Шаповалова Т.Г. ‒ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Маріупольського державного університету.
 4. Білоусова Н.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 5. Філоненко О.С. ‒ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 6. Самойленко О.В. ‒ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 7. Гордієнко Т.В. ‒ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 8. Демченко Н.В. ‒ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 9. Бобро А.А. ‒ кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
 10. Коваленко Д.В. ‒ кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
 11. Фефілова Т.В. ‒ старший викладач кафедри початкової освіти Навчально- наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
 12. Сердюк І.А. ‒ вчитель вищої категорії, старший викладач ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 м. Мелітополя Запорізької області.
 13. Куркуріна Л.Г. ‒ директор школи, вчитель вищої категорії КЗ «Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ смт Якимівської селищної ради Запорізької області».
 14. Старшова С.К. ‒ вчителька вищої категорії КЗ «Чорноземненська ЗОШ І- ІІІ смт Якимівської селищної ради Запорізької області», магістр педагогічної освіти, вчителька-практик, що увійшла до авторського колективу посібника «Уроки доброти: ідеї та поради на навчальний рік».

Також учасниками семінару були здобувачі вищої освіти 1-4 курсів (221-с, 220-с, 219/2-с, 119-с, 218-с, 821-с) та другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Семінар розпочався з вітального слова координатора студентської наукової лабораторії «Екологічна освіта для сталого розвитку». проф. Молодиченка В.В. та керівника лабораторії доц. Мелаш В.Д., які наголосили на необхідності формування екологічного мислення сучасної особистості, здатної вирішувати складні проблеми сьогодення.

На семінарі були заслухані доповіді учасників семінару:

 • Ярова Т.А. Доповідь на тему: Фітоалергени Приазовського національного природного парку.
 • Кроха О.А. Доповідь на тему: Особливості Петриківського розпису, або «петриківка» ‒ українське декоративно-орнаментне малярство.
 • Шаповалова Т.Г. Доповідь на тему: Гармонізація культурно-освітнього простору майбутнього педагога початкової освіти через здоров’язбережувальні технології.
 • Білоусова Н.В. Доповідь на тему: Формування екологічної компетентності молодших школярів під час вивчення інтегрованого курсу «ЯДС».
 • Філоненко О.С. Доповідь на тему: Формування екологічної компетентності молодших школярів під час позаурочної виховної роботи.
 • Самойленко О.В. Доповідь на тему: Упровадження ідей екологічного виховання В. Сухомлинського в практику сучасної початкової освіти.
 • Гордієнко Т.В. Доповідь на тему: Соціальна акція як форма екологічного виховання.
 • Демченко Н.В. Доповідь на тему: Формування екологічної свідомості в учнів початкових класів.
 • Бобро А.А. Доповідь на тему: Можливості медіаосвіти під час екологічного виховання молодших школярів.
 • Коваленко Д.В. Доповідь на тему: Практична підготовка фахівця еколога.
 • Саєнко Ю.О. Доповідь на тему: Формування екологічного мислення майбутніх вчителів початкових класів.
 • Варениченко А.Б. Доповідь на тему: Еколого-педагогічна діяльність сучасного вчителя початкової школи.
 • Фефілова Т.В. Доповідь на тему: Формування екологічної компетентності молодших школярів на основі інтеграції математичного змісту та екологічних понять.
 • Сердюк І.А. Доповідь на тему: Формування екологічної свідомості молодших школярів шляхом інтеграції в реаліях НУШ.
 • Куркуріна Л.Г. Доповідь на тему: Процеси розробки і реалізації екологічних інноваційних проектів.
 • Старшова С.К. Доповідь на тему: Мотивуємо дітей і молодь робити добрі справи. Як реалізувати проекти добра в школі.

Наступним етапом заходу була презентація результатів наукових робіт за напрямом практико-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя початкової школи:

Ровко Юліяздобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта 2 курс, М 220-с групи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Доповідь на тему: Виховання екологічної культури молодших школярів в Новій українській школі.

Сизова Ангеліназдобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта 2 курс, М 220-с групи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Доповідь на тему: Особливості використання природотерапії в освітньому середовищі початкової школи.

Мацко Юліяздобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта ІІ курс, М 220-с групи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Доповідь на тему: Особливості формування екологічної поведінки учнів початкової школи засобами української етнічної культури.

Дубровська Алла – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта 2 курс, заочне відділення Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Доповідь на тему: Формування еколого-валеологічної культури молодших школярів в новій українській школі.

Мельник Любов – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта 2 курс, заочне відділення Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Доповідь на тему: Технологія проведення прогулянок на природно-релаксаційну стежину.

Пащенко Катерина – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта 2 курс, заочне відділення Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Доповідь на тему: Сучасні технології вивчення соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі.

Руденко Юлія – здобувач вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта 4 курс, 218-с група Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Доповідь на тему: Екологічна компетентність учнів початкових класів.

Наприкінці семінару учасники отримали сертифікати.

Інформацію підготувала:

Варениченко А.Б., старший викладач кафедри початкової освіти ННІСПМО

————————————————————————-