З 31 січня до 18 лютого 2022 р. проходила педагогічна практика для здобувачів ОП «Початкова освіта. Інклюзівна освіта» на базі МДПУ імені Богдана Хмельницького.

З 31 січня до 18 лютого 2022 р. проходила педагогічна практика для здобувачів ОП «Початкова освіта. Інклюзівна освіта» на базі МДПУ імені Богдана Хмельницького. Для здобувачів 219/2 гр. та 821/1 гр. керівником практики був гарант ОП, доцент кафедри початкової освіти Чорна Вікторія.

На установчій конференції здобувачам було повідомлено мету практики, її завдання, обговорено практичні завдання.

У процесі педагогічної практики не тільки відбувається перевірка теоретичної та практичної підготовки здобувачів до самостійної роботи, але й створюються можливості для збагачення творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя. Адже якісного навчання і виховання учнів можна досягти лише в тому випадку, якщо увесь спектр своїх професійних обов’язків виконувати творчо, систематично вести пошук ефективних форм і методів вирішення педагогічних задач у відповідності з цілями та завданнями, визначеними Законами України «Про освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Державним стандартом початкової загальної освіти.

У зв’язку з цим, впродовж практики здобувачам було запропоновано ознайомитися із новітніми європейськими технологіями інклюзивного навчання, розробити 3 плани-конспекти уроків на вибір з навчальних предметів, переглянути та обговорити 2 вебінари з актуальних питань початкової інклюзивної освіти.

Під час практики та на заключній конференції її керівник відповіла на всі питання здобувачів, що їх хвилювали.